Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Finanční a pojistné operace (UEV / PFPO)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu UEV / PFPO - Finanční a pojistné operace, Fakulta ekonomicko-správní, Univerzita Pardubice (UPa).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

Úvod do bankovnictví.Úvod do pojišťovnictví.Předcházení pojistným podvodům.Hospodářská kriminalita při finančních a pojistných operacích.Korupce.Ekonomické aspekty terorismu.Stínová ekonomika.Daňové podvody a úniky.Ochrana hospodářské soutěže.Kapitálová mobilita.

Získané způsobilosti

Student bude schopen vnímat různé jevy socioekonomické povahy v komplexních vazbách. Dále bude schopen určit dopady těchto jevů na ekonomiku státu či regionu.

Literatura

REVENDA, Z. a kol.:. Peněžní ekonomie a bankovnictví. Praha: Management Press, 2012. ČERNOHORSKÝ, J., TEPLÝ, P.:. Základy financí. Praha: Grada, 2011. JÍLEK, J.:. Finance v globální ekonomice. Praha: Grada, 2013. VOLEJNÍKOVÁ, J.:. Korupce v ekonomické teorii a praxi. Praha: Profess Consulting, 2007. DUCHÁČKOVÁ, E.:. Principy pojištění a pojišťovnictví. Praha: Ekopress, 2009. FASSMANN, M. Stínová ekonomika a práce na černo. Praha: Sondy, 2005.

Požadavky

Zápočet bude udělen na základě povinné účasti na cvičeních v požadovaném rozsahu, přijetí zpracované práce a získání stanoveného počtu bodů za aktivitu formou diskuze. V případě nezískání stanoveného počtu bodů bude zápočet udělen za splnění doplňkového testu (min. 60 % z látky probírané na cvičeních).Náhradní podmínkou zápočtu bude zpracování rešerše z cizojazyčné literatury.Zkouška bude písemná.

Garant

prof. RNDr. Bohuslav Sekerka, CSc.

Vyučující

Ing. Lucie Sobotková, Ph.D.Ing. Lucie Sobotková, Ph.D.