Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Aktuárská demografie (UMKM / PADE)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu UMKM / PADE - Aktuárská demografie, Fakulta ekonomicko-správní, Univerzita Pardubice (UPa).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

Pravděpodobnostní modely délky života.Vlastnosti všeobecně používaných úmrtnostních tabulek.Výpočet měr mortality a jiných dekrementů.Teoretické aspekty bodových a intervalových odhadů měr mortality v úmrtnostních tabulkách.Modely mortality - binomický a Poissonův a jejich aplikace v životním pojištění.Metody graduace: grafická, analytická,standardních tabulek a splínů.Neparametrické metody graduace.Význam graduace a metody posuzování její kvality.Modelování trvání života a budoucí délky života.Odhad a simulace střední délky života.Specifika modelování úmrtnosti pro vysoké věky.Modely přežití: Kaplanův - Meierův odhad funkce přežití.Coxův model proporcionálních rizik.

Získané způsobilosti

Student získá potřebné teoretické vědomosti a výpočetní dovednosti v Excelu a ve vhodném statistickém programovém systému pro konstrukce úmrtnostních tabulek, graduace měr úmrtnosti , modelování trvání života a pravděpodobnosti přežití.

Literatura

Koschin F. Aktuárská demografie. VŠE Praha, 2002. Cipra T. Pojistná matematika: teorie a praxe. Ekopress s.r.o., Praha, 2006. ISBN 80-86929-11-6.Fiala T. Výpočty aktuárské demografie v tabulkovém procesoru. Praha VŠE, 2005. DICKSON, D. C. M., HARDY, M. R., WATERS, H. R.:. Actuarial Mathematics for Life Contingent Risks. CAMBRIDGE University Press, 2009. Sekerka B. Matematické a statistické metody ve financování, cenných papírech a pojištění. Profess Consulting Praha, 2002. Benjamin B., Pollard S.H. The Analysis of Mortality and Other Actuarial Statistics. Londýn Institute of Actuaries, 1993.

Požadavky

Zápočet-vypracování uložených úloh, úspěšné absolvování kontrolní písemné práce.Vypracování a prezentace samostatnéh projektu na základě hrubých měr úmrtnosti ve vybraném roce v České republice případně v Slovenské republice s aplikací všech odpřednášených metod.

Garant

prof. RNDr. Viera Pacáková, Ph.D.

Vyučující

Mgr. Pavla Jindrová, Ph.D.prof. RNDr. Viera Pacáková, Ph.D.Ing. Monika PapouškováRNDr. Jaromír Zahrádka, Ph.D.Mgr. Pavla Jindrová, Ph.D.prof. RNDr. Viera Pacáková, Ph.D.Ing. Monika PapouškováRNDr. Jaromír Zahrádka, Ph.D.