Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Aktuárská demografie (UMKM / PADEP)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu UMKM / PADEP - Aktuárská demografie, Fakulta ekonomicko-správní, Univerzita Pardubice (UPa).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

Pravděpodobnostní modely délky života.Vlastnosti všeobecně používaných úmrtnostních tabulek.Výpočet měr mortality a jiných dekrementů.Teoretické aspekty bodových a intervalových odhadů měr mortality v úmrtnostních tabulkách.Modely mortality - binomický a Poissonův a jejich aplikace v životním pojištění.Metody graduace: grafická, analytická,standardních tabulek a splínů.Neparametrické metody graduace.Význam graduace a metody posuzování její kvality.Modelování trvání života a budoucí délky života.Odhad a simulace střední délky života.Specifika modelování úmrtnosti pro vysoké věky.Modely přežití: Kaplanův - Meierův odhad funkce přežití.Coxův model proporcionálních rizik.

Získané způsobilosti

Student získá potřebné teoretické vědomosti a výpočetní dovednosti v Excelu a ve vhodném statistickém programovém systému pro konstrukce úmrtnostních tabulek, graduace měr úmrtnosti , modelování trvání života a pravděpodobnosti přežití.

Literatura

Koschin F. Aktuárská demografie. VŠE Praha, 2002. Cipra T. Pojistná matematika: teorie a praxe. Ekopress s.r.o., Praha, 2006. ISBN 80-86929-11-6.Fiala T. Výpočty aktuárské demografie v tabulkovém procesoru. Praha VŠE, 2005. DICKSON, D. C. M., HARDY, M. R., WATERS, H. R.:. Actuarial Mathematics for Life Contingent Risks. CAMBRIDGE University Press, 2009. Sekerka B. Matematické a statistické metody ve financování, cenných papírech a pojištění. Profess Consulting Praha, 2002. Benjamin B., Pollard S.H. The Analysis of Mortality and Other Actuarial Statistics. Londýn Institute of Actuaries, 1993.

Požadavky

Zápočet-vypracování uložených úloh, úspěšné absolvování kontrolní písemné práce.Vypracování a prezentace samostatného projektu na základě hrubých měr úmrtnosti ve vybraném roce v České republice případně v Slovenské republice s aplikací všech odpřednášených metod.Zkouška písemná.

Garant

prof. RNDr. Viera Pacáková, Ph.D.

Vyučující

Mgr. Pavla Jindrová, Ph.D.Mgr. Pavla Jindrová, Ph.D.