Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Řízení rizik v pojišťovnictví (UMKM / PRRI)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu UMKM / PRRI - Řízení rizik v pojišťovnictví, Fakulta ekonomicko-správní, Univerzita Pardubice (UPa).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

Pojistně-matematické výpočty v životním pojištění.Úmrtnostní tabulky a jejich využití v životním pojištění.Modely a výpočty pojistného v pojištění na úmrtí, na dožití a v smíšeném pojištění.Pojistné rezervy a jejich výpočet v pojištění osob.Modely penzijního pojištění a zdravotního pojištění.Riziko a nejistota v životním pojištění, jejich vliv na celková rizika pojistitele.Upisování produktů - proces, medicínská evidence, typy rizik.Oceňování produktů životního pojištění. Báze oceňování - úmrtnost, náklady, úroková míra, inflace, odkupy.Určování přebytku a solventnosti životní pojišťovny.Odkupní hodnoty a změny. Finanční garance a mortalitní opce a jejich oceňování.Zajištění životní pojišťovny.Řešení pojistně matematických modelů pomocí simulací.Aktuárské analýzy.Metody oceńování - metoda přítomné hodnoty, testování zisku. Kritéria ziskovosti.Oceňování aktiv a pasiv životní pojišťovny.Rozhodování a finanční management životní pojišťovny.Obchodní a investiční strategie životní pojišťovny.Principy investic a požadavky na vztah aktiv pasiv v životním pojištění.

Získané způsobilosti

Student bude schopen využívat získaných poznatků nejen v pojišťovnictví, ale i v oborech souvisejících; bude schopen formulovat varianty přístupů, volit vhodné postupy a metody pro řešení, vhodně prezentovat řešení a obhajovat je potřebnými argumenty.

Literatura

CIPRA, T.:. Finanční a pojistné vzorce. Praha: Grada Publishing, 2006. CIPRA, T. Kapitálová přiměřenost ve financích a solventnost v pojišťovnictví. Praha: EKOPRESS, 2002. ISBN 80-86119-54-8.CIPRA, T. Pojistná matematika: teorie a praxe. Praha: Ekopress, 2006. ISBN 80-86929-11-6.DICKSON, D. C. M., HARDY, M. R., WATERS, H. R. Actuarial Mathematics for Life Contingent Risks. Cambridge: Cambridge University Press, 2009. SAKÁLOVÁ, K. Aktuárské analýzy. Bratislava: Vydavatelství EKONOM., 2006. LIN, X. Introductory stochastic analysis for finance and insurance. Hoboken: Wiley-Interscience, 2006. SEKERKA, B.:. Matematické a statistické metody ve financování, cenných papírech a pojišťovnictví. Praha: Profess Consulting, 2002. ISBN 8072590316.SAKÁLOVÁ, K. Oceňovanie produktov v životnom poistení. Bratislava: Vydavatelství EKONOM, 2001. Stochastic Modeling: Theory and reality from an actuarial perspective. Ottawa: Association Actuarielle Internationale, 2010.

Požadavky

Podrobné požadavky budou přednášejícím upřesněny na přednášce.

Garant

doc. PaedDr. Jana Kubanová, CSc.

Vyučující

Mgr. Hana Boháčová, Ph.D.Mgr. Hana Boháčová, Ph.D.