Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Financial Accounting (UPEM / AFIU)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu UPEM / AFIU - Financial Accounting, Fakulta ekonomicko-správní, Univerzita Pardubice (UPa).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

Cíle finančního účetnictví a jeho harmonizace.Koncepční rámec účetní závěrky a její sestavování.Účetní principy a jejich aplikace s akcentem na oceňování.Zásoby.Dlouhodobý hmotný majetek.Nehmotný majetek.Finanční nástroje - vybrané problémy.Vlastní kapitál a vybrané aspekty jeho zachycování.Závazky, rezervy a podmíněné závazky.Výnosy, náklady, hospodářský výsledek. Provozní segmenty.Leasingy.Mezitímní výkaznictví.Konsolidovaná účetní závěrka.

Získané způsobilosti

Student dokáže využívat získané teoretické poznatky v oboru účetnictví i v oborech souvisejících; bude schopen komparovat český účetní systém s IAS/IFRS v podstatných okruzích problémů; volit vhodné postupy a metody pro řešení účetních případů a prezentovat jejich dopady před odborníky i laiky, obhajovat svá řešení adekvátními argumenty.

Literatura

http://europa.eu.int/com. IASB. International Financial Reporting Standards. London, 2006. ISBN 80-239-7171-9.Journal of Accounting. CIMA. Management Accounting. Official Terminology. London, 2000. nullnull

Požadavky

Účast na seminářích je povinná.Zápočet je udělen na základě písemného zápočtového testu prověřující schopnost řešit vybrané problémy podvojného účetnictví a určit jejich praktické dopady na účetní závěrku.Zkouška je zpravidla ústní. Prověřuje jednak schopnost komplexního výkladu vybraného účetního případu v souvislostech, jednak schopnost odborné diskuze v oblasti finančního účetnictví.

Garant

doc. Ing. Ivana Kraftová, CSc.