Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Finanční analýza municipální firmy (UPEM / KFAM)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu UPEM / KFAM - Finanční analýza municipální firmy, Fakulta ekonomicko-správní, Univerzita Pardubice (UPa).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

Ekonomické subjekty veřejného sektoru.Finanční analýza.Informační zdroje pro finanční analýzu.Efektivnost a úskalí při jejím zabezpečování u municipálních firem.Dílčí ukazatele finanční analýzy municipální firmy.Zjišťování kauzálních vazeb mezi ukazateli pomocí jejich pyramidálních rozkladů.Komparační analýza a syntetické ukazatele.Modely hodnocení municipální firmy.Propojení finanční analýzy s hodnocením pomocí naturálně-věcných ukazatelů.Benchmarking.

Získané způsobilosti

Student bude schopen aplikovat metody finanční analýzy v praxi specifických ekonomických subjektů, bude schopen provádět sběr a výběr relevantních dat, volit vhodnou metodu a ukazatele finanční analýzy a výsledky finanční analýzy interpretovat.

Literatura

KRAFTOVÁ, I.:. Finanční analýza municipální firmy. 1. vydání. C.H.Beck. Praha, 2002. ISBN 8071797782.Flynn, N.:. Public Sector management. 5th edition. London, 2007. ISBN 978-1-4129-2992-9.Vyhláška 505/02 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/91 Sb. o účetnictví ve znění pozdějších předpisů pro účetní jednotky, kterou jsou územními samosprávnými celky, příspěvkovými organizacemi, státními fondy a organizačními složkami státu. Zákon 563/91 Sb. o účetnictví v platném znění.

Požadavky

Zápočet je udělen na základě zápočtového testu, kterým jsou ověřovány analytické dovednosti studenta. Minimum pro uznání je 65 % z dosažitelných bodů. Zkouška je ústní, ověřuje míru osvojení vědomostí a schopnost odborné diskuse a argumentace.

Garant

doc. Ing. Ivana Kraftová, CSc.

Vyučující

doc. Ing. Ivana Kraftová, CSc.