Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Finanční investování (UPEM / KFIN)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu UPEM / KFIN - Finanční investování, Fakulta ekonomicko-správní, Univerzita Pardubice (UPa).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

Investiční proces, podstata a druhy investic, časová hodnota peněz.Investiční kritéria, měření výnosu a rizika investic do cenných papírů.Akciové analýzy, vliv finanční politiky a.s. na tržní cenu akcií.Fundamentální globální a odvětvová analýza akcií.Fundamentální analýza jednotlivých titulů akcií, vnitřní hodnota akcie.Technická analýza, grafické modely a indikátory.Psychologická analýza, Kostolanyho burzovní psychologie, teorie bublin.Dluhopisové analýzy, inovace dluhopisů.Ratingové hodnocení dluhopisů, ratingové agentury a stupnice.Ohodnocování dluhopisů, výnosy, vnitřní hodnota a duration, ceny a úrokové míry.Teorie portfolia, Markowitzův model, vhodně volené a optimální portfolio.Teorie portfolia, model CAPM, systematické a jedinečné riziko, přímka CML a SML.Investiční strategie a investiční management.Kolektivní investování, investiční zaměření fondů, měření výkonnosti fondů.

Získané způsobilosti

Student bude schopen využívat metody oceňování akcií a dluhopisů a jejich výsledky využívat pro investiční rozhodování. Bude kompetentní k vedení a oceňování portfolia, hodnocení výnosu a rizika investování do jednotlivých titulů akcií. Bude umět používat metody kolektivní investování, hodnotit činnost fondů a jejich výkonnost.

Literatura

DUSPIVA, P.:. Finanční investování. Učební text ve STAG. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2015. REJNUŠ, O.:. Finanční trhy. 4. vydání. Praha: Grada Publishing, 2014. VESELÁ, J.:. Investování na kapitálových trzích. Praha: ASPI, a.s. 2007. JÍLEK, J.:. Akciové trhy a investování. Praha: Grada Publishing, 2007. TREGLER, K.:. Oceňování akciových trhů. Metody měření správnosti ocenění. Praha: C.H.Beck, 2005. SCHWAGER, J.D.:. Úspěch na finančních trzích. Zkušenosti nejlepších amerických obchodníků. Praha: Computer Press, 2006.

Požadavky

Zápočet je udělen na základě vypracování seminární práce Burzovní hra.

Garant

doc. Ing. Pavel Duspiva, CSc.

Vyučující

doc. Ing. Pavel Duspiva, CSc.