Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Finanční investování (UPEM / PFIN)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu UPEM / PFIN - Finanční investování, Fakulta ekonomicko-správní, Univerzita Pardubice (UPa).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

Investiční proces, podstata a druhy investic, časová hodnota peněz.Investiční kritéria, měření výnosu a rizika investic do cenných papírů.Akciové analýzy, vliv finanční politiky a.s. na tržní cenu akcií.Fundamentální globální a odvětvová analýza akcií.Fundamentální analýza jednotlivých titulů akcií, vnitřní hodnota akcie.Technická analýza, grafické modely a indikátory.Psychologická analýza, Kostolanyho burzovní psychologie, teorie bublin.Dluhopisové analýzy, inovace dluhopisů.Ratingové hodnocení dluhopisů, ratingové agentury a stupnice.Ohodnocování dluhopisů, výnosy, vnitřní hodnota a duration.Teorie portfolia, Markowitzův model, vhodně volené, efektivní a optimální portfolio.Teorie portfolia, model CAPM, systematické a jedinečné riziko, přímka CML a SML.Investiční strategie a investiční management.Kolektivní investování, investiční zaměření fondů, měření výkonnosti fondů.

Získané způsobilosti

Student bude schopen využívat metody oceňování akcií a dluhopisů a jejich výsledky využívat pro investiční rozhodování. Bude kompetentní k vedení a oceňování portfolia, hodnocení výnosu a rizika investování do jednotlivých titulů cenných papírů.Bude umět používat metody kolektivní investování, hodnotit činnost fondů a jejich výkonnost.

Literatura

VESELÁ, J.:. Investování na kapitálových trzích. Praha: ASPI, a.s. 2007. JÍLEK, J.:. Akciové trhy a investování. Praha: Grada Publishing, 2009. REJNUŠ,O.:. Finanční trhy. 3. vydání. Ostrava: Key Publishing, 2011. TREGLER, K.:. Oceňování akciových trhů. Metody měření správnosti ocenění. Praha: C.H.Beck, 2005. SCHWAGER, J.D.:. Úspěch na finančních trzích. Zkušenosti nejlepších amerických obchodníků. Praha: Computer Press, 2006.

Požadavky

Písemná zkouška. Účast na seminářích je povinná.Zápočet je udělen na základě vypracované seminární práce Burzovní hra a zpracování projektu včetně dotazníkového šetření v podniku.

Garant

doc. Ing. Pavel Duspiva, CSc.

Vyučující

Ing. Josef Novotný, Ph.D.Ing. Josef Novotný, Ph.D.