Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Řízení výkonnosti podniku (UPEM / PHVP)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu UPEM / PHVP - Řízení výkonnosti podniku, Fakulta ekonomicko-správní, Univerzita Pardubice (UPa).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

Strategie a cíle podniku.Metody měření výkonnosti podniku.Metoda Balanced Scorecards (BSC) a její uplatnění v řízení.Stanovení dílčích ukazatelů v návaznosti na podnikové cíle.Rozklad podnikové strategie a podnikových cílů na jednotlivé úrovně řízení.Stanovení ukazatelů v jednotlivých perspektivách BSC.Metodika zavádění BSC. Controlling. Měření v systémech jakosti.Benchmarking a benchmarky.Vybrané finanční ukazatele.Rating společností, ukazatele pro stanovení ratingu.

Získané způsobilosti

Student bude schopen posoudit výkonnost podniku v komplexním pojetí.

Literatura

KAPLAN, R.S., NORTON, D.P.:. Balanced scorecard: Strategický systém měření výkonnosti podniku. Praha: Management Press, 2007. ISBN 978-80-7261-177-5. HORVÁTH A PARTNERS:. Balanced scorecard v praxi. Praha: Profess Conculting, 2004. ISBN 80-7259-033-2. ŠULÍK, M., VACÍK, E.:. Měření výkonnosti firem. Plzeň: Západočeská univerzita, 2004. ISBN 80-7043-258-6. WAGNER, J:. Měření výkonnosti: jak měřit, vyhodnocovat a využívat informace o podnikové výkonnosti. Praha: Grada, 2009. ISBN 978-80-247-2924-4. Mařík,M., Maříková,P. Moderní metody hodnocení výkonnosti a oceňování podniku. Praha: Ekopress, 2005.

Požadavky

Účast na seminářích je povinná. Vypracování zápočtového testu.

Garant

Ing. Michaela Stříteská, Ph.D.

Vyučující

Ing. Michaela Stříteská, Ph.D.Ing. Michaela Stříteská, Ph.D.