Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Řízení lidských zdrojů (UPEM / PRLZ1)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu UPEM / PRLZ1 - Řízení lidských zdrojů, Fakulta ekonomicko-správní, Univerzita Pardubice (UPa).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

Řízení lidských zdrojů, jeho úloha v podniku. Postavení a funkce útvarů lidských zdrojů.Personální činnosti.Personální plánování. Hodnocení podmínek na trhu práce. Odhad potřeby pracovních sil.Výběr uchazečů o zaměstnání, metody výběru. Vyhodnocování informací.Rozvoj zaměstnanců. Řízení a plánování kariéry.Pracovněprávní vztahy.Hodnocení zaměstnanců. Hlediska pracovního hodnocení, formy a jejich využití.Motivace. Motivační teorie. Motivace k pracovnímu výkonu.Další vzdělávání zaměstnanců, analýza potřeb vzdělávání. Výběr vzdělávacích aktivit.Odměňování pracovníků. Struktura mezd.Péče o pracovníky. Sociální výhody. Kolektivní vyjednávání.

Získané způsobilosti

Student dokáže využívat získané teoretické poznatky v oboru řízení lidských zdrojů i v oborech souvisejících; bude schopen volit vhodné postupy a metody pro řešení problémů vznikajících při řízení lidských zdrojů, prezentovat jejich dopady před odborníky i laiky, obhajovat svá řešení adekvátními argumenty.

Literatura

Dvořáková,Z. Management lidských zdrojů. Praha: C.H.Beck, 2007. ISBN 978-80-7179-893-4.DVOŘÁKOVÁ, Z. Slovník pojmů k řízení lidských zdrojů. Praha:C.H.BECK, 2004. ISBN 80-7179-468-6 .KLEIBL, J. aj.:. Řízení lidských zdrojů. Praha: C. H. Beck, 2001. ISBN 8071793892.ARMSTRONG, M.:. Řízení lidských zdrojů. Praha: Grada, 2002. KOUBEK, J.:. Řízení lidských zdrojů. Praha: Management Press, 2001. ISBN 8072610333.BRODSKÝ,Z. Řízení lidských zdrojů pro managery. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2010. ISBN 978-80-7395-309-6.

Požadavky

Zápočet: povinná účast na cvičeních. Seminární práce na dané téma.Zkouška: kombinace písemné a ústní zkoušky.

Garant

Ing. Zdeněk Brodský, Ph.D.

Vyučující

Ing. Zdeněk Brodský, Ph.D.Ing. Zdeněk Brodský, Ph.D.Ing. Michaela Stříteská, Ph.D.