Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Finanční inovace a hospodářská soutěž (URBV / PFIHS)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu URBV / PFIHS - Finanční inovace a hospodářská soutěž, Fakulta ekonomicko-správní, Univerzita Pardubice (UPa).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

Podstata a typy finančních inovací.Vývoj finančních inovací ve světě, v Evropě a v ČR.Vybrané alternativní formy financování a finanční nástroje.Fundraising a grantové financování.Metody projektového plánování.Projektová příprava, zpracování projektů metodou logického rámce.Projektové rozpočetnictví.Hospodářská soutěž, její ochrana v EU a ČR.Veřejné zakázky - význam, reglementační úprava EU a ČR.Hodnocení efektivnosti veřejných zakázek.

Získané způsobilosti

Připravenost ve smyslu flexibility na vývoj v dané oblasti do budoucna i dosažení schopnosti vyhodnocování jednotlivých finančních nástrojů a jejich využívání při řízení regionálního rozvoje.

Literatura

http://www.fundraising.czhttp://www.strukturalni-fondy.czŠOBÁŇOVÁ, P. Fundraising. OU v Ostravě, 2010. LIGHT, P.C. Pathways to Nonprofit Excellence. Washington, D.C., 2002. TOUCHIE, R. D:. Preparing a Successful Business Plan. Vancouver.Washington., 1997. OCHRANA, F. Programové financování a hodnocení veřejných výdajů. Praha, 2006. ISBN 80-86929-13-2.Kraftová, I., Prášilová, P. Prosperující podnik v regionálním kontextu. Praha, 2013. ISBN 978-80-7357-989-0.DVOŘÁK, I., PROCHÁZKA, P. Rizikový a rozvojový kapitál. Praha : Management Press, 1998. ISBN 80-85943-74-3.TUFANO, P. The Handbook of Economics of Finance. Financial Innovation. Boston: Harvard Business School, 2002. OCHRANA, F. Veřejný sektor a efektivní rozhodování. Praha, 2001. ISBN 80-7261-018-X.b.a. zákon 137/2006 o veřejných zakázkách v platném znění. b.a. zákon 143/2001 Sb. o ochraně hospodářské soutěže v platném znění.

Požadavky

Zápočet je udělen za zpracování akceptovatelného projektu, jeho prezentaci a splnění min. 75 % účast na výuce. Zkouška má písemnou a ústní část. Do klasifikace vstupuje kvalita projektu(váha 20 %), písemný test (váha 40 %) a ústní zkouška prověřující znalosti, schopnost argumentace a odborné debaty(váha 40 %).

Garant

doc. Ing. Ivana Kraftová, CSc.

Vyučující

doc. Ing. Ivana Kraftová, CSc.Ing. Martin Maštálka, Ph.D.Ing. Pavel Zdražil, Ph.D.doc. Ing. Ivana Kraftová, CSc.Ing. Martin Maštálka, Ph.D.Ing. Pavel Zdražil, Ph.D.