Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Filozofická komeniologie a antropologie (KFI / FIAK)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KFI / FIAK - Filozofická komeniologie a antropologie, Fakulta filozofická, Univerzita Pardubice (UPa).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

Okruhy a bližší údaje k této části státní závěrečné zkoušky jsou na http://filosofie.upce.cz/cs/43-bakalarske-zkousky/Filosofická komeniologie a antropologie. Zahrnuje 11 strukturovaných otázek s odkazem na literaturu.Studenti si losem zvolí z každého okruhu jednu otázku; během zkoušky budou mít na každou otázku cca 10 minut.

Získané způsobilosti

předmět státní závěrečné zkoušky

Literatura

Předmět státní bakalářské zkoušky.

Požadavky

Bakalářské zkoušky budou komisionální (tříčlenná komise) a budou sestávat ze dvou částí: 1) písemná práce a 2) ústní zkouška.1. Písemná práce v doporučeném rozsahu 30?35 normostran bude zahrnovat resumé v anglickém, francouzském či německém jazyce (1 normostrana). Student si volí téma na základě kabinetem vypsaných témat ? případně se poradí s budoucím vedoucím práce na odlišném tématu. Písemná práce se bude obhajovat zvlášť a na každou obhajobu práce připadne zhruba 30 minut. Obhajoba prací se uskuteční v jiný den, než kdy proběhnou ústní zkoušky. V pracích by studenti měli dbát jak na věcnou, tak i na gramatickou a stylistickou úroveň, která bude posuzována stejně rigorosně jako odbornost tématu. Doporučuje se citovat podle universitou přijaté normy ISO 690 (další údaje najdete zde).