Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Filozofická komeniologie I (KFI / FIKO1)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KFI / FIKO1 - Filozofická komeniologie I, Fakulta filozofická, Univerzita Pardubice (UPa).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

Úvod do komeniologie.Komeniologický odkaz Jana Patočky.Vztah theologie, filosofie a pansofie v díle J. A. Komenského.Etapy myšlenkového vývoje Komenského.Předpansofické období.Pansofické období.Všenápravné období.Místo Komenského v evropských dějinách filosofie.Komenského filosofie výchovy jakožto jeho osobitý přínos evropskému myšlení.Vztah Komenského k filosofické tradici.Platonismus a aristotelismus v díle Komenského.Komenský a Mikuláš Kusánský.

Získané způsobilosti

Po skončení kursu budou studenti důkladně obeznámeni s problematikou filosofického výkladu díla JAK. Získají tak kompetence jednak odborně působit na půdě komeniologických pracovišť - muzeí, knihoven a jednak samostatně badatelsky navazovat na výsledky české i zahraniční komeniologie.

Literatura

KOMENSKÝ, J. A. Cesta světla. Praha, 1961. PATOČKA, J. Komeniologické studie I-III. Sebrané spisy J. Patočky, sv. 9-11. Praha : Oikúmené, 1997. KOMENSKÝ, J. A. Obecná porada o nápravě věcí lidských, sv. I-III. Praha : Svoboda, 1992. Vybrané spisy J. A. Komenského, sv. 1-9. Praha : 1958-1978. Doporučená literatura bude upřesněna při přednáškách.

Požadavky

Předmět je ukončen zkouškou, podmínkou je znalost probrané látky.

Garant

prof. PhDr. Karel Rýdl, CSc.PhDr. Věra Schifferová, CSc.

Vyučující

prof. PhDr. Karel Rýdl, CSc.PhDr. Věra Schifferová, CSc.