Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Filozofická komeniologie II (KFI / FIKO2)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KFI / FIKO2 - Filozofická komeniologie II, Fakulta filozofická, Univerzita Pardubice (UPa).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

Vztah Komenského k filosofii počátku novověku.Komenský a Francis Bacon.Komenský a René Descartes.Nejdůležitější kategorie Komenského metafyziky.Komenského gnoseologie.Komenského etika a politická filosofie.Theologické záložení Komenského irénismu.Filosofické založení Komenského irénismu.Komenského "pedagogika obratu".Geneze Komenského vychovatelského universalismu.Ontologické základy Komenského filosofie výchovy.Gnoseologické základy Komenského filosofie výchovy.Etické základy Komenského filosofie výchovy.

Získané způsobilosti

Po skončení kursu budou studenti důkladně obeznámeni s problematikou filosofického výkladu díla JAK. Získají tak kompetence jednak odborně působit na půdě komeniologických pracovišť - muzeí, knihoven a jednak samostatně badatelsky navazovat na výsledky české i zahraniční komeniologie.

Literatura

KOMENSKÝ, J. A. Cesta světla. Praha, 1961. PATOČKA, J. Komeniologické studie I-III. Sebrané spisy J. Patočky, sv. 9-11. Praha : Oikúmené, 1997. KOMENSKÝ, J. A. Obecná porada o nápravě věcí lidských, sv. I-III. Praha : Svoboda, 1992. Doporučená literatura bude upřesněna v přednáškách.

Požadavky

Předmět je ukončen zkouškou, podmínkou je znalost probrané látky.

Garant

PhDr. Věra Schifferová, CSc.

Vyučující

PhDr. Věra Schifferová, CSc.