Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Filozofická komeniologie III (KFI / FIKO3)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KFI / FIKO3 - Filozofická komeniologie III, Fakulta filozofická, Univerzita Pardubice (UPa).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

Obraz Komenského v osvícenství.Herder a Komenský.Palacký a Komenský.Masaryk a Komenský.

Získané způsobilosti

Po skončení kursu budou studenti důkladně obeznámeni s problematikou filosofického výkladu díla JAK. Získají tak kompetence jednak odborně působit na půdě komeniologických pracovišť - muzeí, knihoven a jednak samostatně badatelsky navazovat na výsledky české i zahraniční komeniologie.

Literatura

KOMENSKÝ, J. A. Cesta světla. Praha, 1961. PATOČKA, J. Komeniologické studie I-III. Sebrané spisy J. Patočky, sv. 9-11. Praha : Oikúmené, 1997. KOMENSKÝ, J. A. Obecná porada o nápravě věcí lidských, sv. I-III. Praha : Svoboda, 1992. Vybrané spisy J. A. Komenského, sv. 1-9. Praha : 1958-1978. Doporučená literatura bude upřesněna při přednáškách.

Požadavky

Udělení zápočtu na základě prokázané znalosti probírané látky.

Garant

PhDr. Věra Schifferová, CSc.

Vyučující

PhDr. Věra Schifferová, CSc.