Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Filozofie I (KFI / FIL1)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KFI / FIL1 - Filozofie I, Fakulta filozofická, Univerzita Pardubice (UPa).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

Předpoklady vzniku filosofie: mýtus.Předpoklady vzniku filosofie: lyrika, etický zlom, antické tragédie, polis.Pýthagorás.Hérakleitos.Presokratická filosofie.Milétská škola (Thálés, Anaximandros).Náboženství a politika u myslitelů 6. století př. Kr. (Solón, Xenofanés, Pythagoras).Vlastní cesta filosofie (Parmenidés, Hérakleitos).Kritika a dialektika (Zenón).Positivní filosofie přírody (Empedoklés, Anaxagorás).Atomistika a teleologie (Leukippos, Démokritos).Klastická filosfie Athén: a) Sókratés.Platón.Aristotelés.

Získané způsobilosti

Studenti získají potřebné znalosti a kompetence z oblasti západní filosofie, které jim umožní porozumění dalším problémům v humanitních vědách a ve vědách obecně. Kompetence se týkají zejména práce s odbornou literaturou a praktického využití dané látky v příbuzných oborech a společenských potřeb.

Literatura

GRAESER, A. Řecká filosofie klasického období. Praha : Oikúmené, 2000. Vernant, J.-P. Vesmír, bohové, lidé. Paseka, 2001. ISBN 8071853445.GADAMER, H-G. Gesammelte Werke 5,6,7 - Griechische Philosophie I, II, III. Tübingen, 1991. DETIENNE, M. Mistři pravdy v archaickém Řecku. Praha : Oikúmené, 2000. PATOČKA, J. Nejstarší řecká filosofie. Praha : Vyšehrad, 1996. VERNANT, J-P. Počátky řeckého myšlení. Praha : Oikúmené, 1993. KIRK, RAVEN, SCHOFIELD. Předsókratovští filosofové. Praha : Oikémené, 2000. Zlomky předsokratovských myslitelů / vybral a přeložil Karel Svoboda. Praha, 1962. PATOČKA, J. Aristotelés. Praha : SPN, 1994. KRATOCHVÍL, B. Od mýtu k logu. Praha : Herrmann a synové, 1994. PATOČKA, J. Platón. Praha : SPN, 1992. PATOČKA, J. Sókratés. Praha : SPN, 1991. PLATÓN. Spisy I-V. Praha : Oikúmené, 2003.

Požadavky

Účast na přednáškách. Vypracování zkouškového testu na podkladě probírané látky a zadané literatury.

Garant

Mgr. Tomáš Hejduk, Ph.D.prof. PhDr. Petr Horák, CSc.

Vyučující

Mgr. Tomáš Hejduk, Ph.D.prof. PhDr. Petr Horák, CSc.