Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Filozofie III (KFI / FIL3)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KFI / FIL3 - Filozofie III, Fakulta filozofická, Univerzita Pardubice (UPa).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

Patristika, benediktinský řád, latinské křesťanství.Mezi patristikou a scholastikou: Boethius, Areopagita.Karolínská renesance, Eriugena.Rozvoj scholastiky, Anselm.Středověká renesance 12. století, Abaelard.Vrcholný středověk, Akvinský.pozdní scholastika, Scotus, Ockham.Počátky renesance, Eckhart, Kusánský.

Získané způsobilosti

Studenti kromě schopnosti vyložit a precizně vyjádřit problémy středověkého myšlení a jejich současné vnímání, zvládnou také základní terminologii s tímto myšlením spojenou. Budou se učit číst a rozebírat filosofické, vysoce abstraktní texty. Rovněž se budou učit diskusi ve skupině a schopnosti referovat domácí četbu. Kritické myšlení pak rozvinou nejvíce ve vlastním písemném projevu.

Literatura

GUREVIČ, A. J. Kategorie středověké kultury. Praha :, 1978. PIEPER, J. Scholastika. Praha : Vyšehrad, 1993. DE LIBERA. Středověká filosofie. Praha : Oikúmené, 2002. FLOSS, P. Úvod do dějin středověkého myšlení. Olomouc, 1994.

Požadavky

Pravidelná a aktivní účast na přednáškách i seminářích.Ověření domácí četby minimálně dvou knih vybraných z doporučené literatury (po dohodě možno vybrat i jinou literaturu).Písemná práce: možnosti: komentář k tomu, co jste slyšeli ve škole; práce na základě doporučené či jiné (dohodnuté) literatury; referát o knížce - výklad obsahu s dovětkem o tom, k čemu to je a co to znamená; porovnání knih s nějakou podobnou problematikou; esej: zamyšlení nad něčím, o čem byla řeč v kurzu - např. které téma (napřed stručně vyložené) mi přijde zajímavé či hloupé a důvody takového hodnocení.

Garant

prof. PhDr. Petr Horák, CSc.

Vyučující

prof. PhDr. Petr Horák, CSc.ThDr. Jan Rokyta