Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Filozofie a lidská práva (KFI / FILI)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KFI / FILI - Filozofie a lidská práva, Fakulta filozofická, Univerzita Pardubice (UPa).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

Jakou povahu boha "vyžadují" lidská práva?Původ a význam lidských práv.Bible a idea lidských práv.Evropa, Čechy a idea lidských práv.Práva člověka a občana Geneze.Lidská práva v souvislosti s teisticko-personalistickou filosofií.Monistická filosofie neuznává práva Deklarace.Dialektika lidských práv u Karla Marxe.Ruské politické myšlení pod vlivem evropské filosofie.Lidská práva ve dvacátém století.

Získané způsobilosti

Studenti budou schopni kriticky zvažovat kulturní podmíněnost pojetí lidských práv a theologické i filosofické souvislosti rozvoje tohoto pojetí v teorii i praxi.

Literatura

KOMÁRKOVÁ, B. Původ a význam lidských práv. Praha : SPN, 1990. LOCKE, J. Dopis o toleranci. Brno : Atlantis, 2002. TROJAN, J. Idea lidských práv v české duchovní tradici. Praha : Oikúmené, 2002. HANUŠ, J. Křesťanství a lidská práva. Praha : Vyšehrad, 2002. KOMÁRKOVÁ, B. Lidská práva. Praha : Eman, 1997. PIEPER, J. O spravedlnosti. Řím : Křesťanská akademie, 1966. ČERMÁK, V. Otázka demokracie (3 díly). Praha: Academia, 1992. KOMÁRKOVÁ, B. Sekularizovaný svět a evangelium. Curych : Konfrontace, 1981. MASARYK, T. G. Světová revoluce. Praha : Čin, 1930. PATOČKA, J. Tři studie o Masarykovi. Praha : Mladá fronta, 1991. ARENDT, H. Was ist Politik?. München : Piper Verlag GmbH, 2003.

Požadavky

Účast na hodinách (min. 80%) a znalost přednášek i zadané litaratury. Odevzdaná seminární práce v rozsahu 10 str. Na konci kursu písemný test.

Garant

PhDr. Aleš Prázný, Ph.D.

Vyučující

PhDr. Aleš Prázný, Ph.D.Mgr. Ondřej Sikora, Ph.D.