Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Filozofický seminář II (KFI / FILS2)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KFI / FILS2 - Filozofický seminář II, Fakulta filozofická, Univerzita Pardubice (UPa).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

Husserlova fenomenologie.Logická zkoumání.Prázdné mínění a vyplnění.Princip všech principů.K věcem samým.Humova břitva.Eidetické kategoriální akty.Sensualismus, empirismus.Kritika metafyziky.Brentano a Aristotelés.

Získané způsobilosti

Studenti budou konfrontováni s četbou náročných teoretických textů, které rozvíjejí myšlení.

Literatura

PATOČKA, J. Úvod do fenomenologické filosofie. Praha : Oikúmené, 2003. BLECHA, I. Proměny fenomenologie : úvod do Husserlovy filosofie. Praha : Triton, 2007.

Požadavky

Účast na semináři (minimálně 80%). Vypracování seminární práce ze zadané literatury na 10 str. Znalosti z interpretované literatury.

Garant

Mgr. Tomáš Hejduk, Ph.D.