Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Filozofie náboženství I (KFI / FINA1)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KFI / FINA1 - Filozofie náboženství I, Fakulta filozofická, Univerzita Pardubice (UPa).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

Co je filosofie náboženstvíOsvícenská filozofie; pojetí náboženství u Huma a KantaHegelova filozofie duchaKritika náboženství v 19. století u Strausse a FeuerbachaPojetí náboženství u KierkegaardaKritika nábožentví u F. NietzschehoMarxistická kritika náboženstvíSartre a Camus a náboženstvíJaspers a Buber a jejich interpretace náboženstvíAnalytická filozofie náboženství u Ayera, Flewa, Braithwaita

Získané způsobilosti

Studenti budou znát a dovedou rozpoznat jednotlivé podoby filosofie náboženství. Kromě schopnosti vyložit a precizně vyjádřit místo filosofie náboženství ve vědě a v životě společnosti, zvládnou také základní terminologii filosofie náboženství. Naučí se číst, rozebírat a srovnávat abstraktní texty. Rovněž se bude učit diskusi ve skupině.

Literatura

GILSON, É. Bůh a filosofie. Praha : Oikoymenh, 1994. JASPERS, K. Filosofická víra. Praha : Oikoymenh, 1994. HEJDÁNEK, L. Filosofie a víra (existuje i novější vydání). Praha : Oikoymenh, 1990. HORYNA, B., PAVLINCOVÁ, H. Filosofie náboženství. Brno : MU, 1999. SCHAEFFLER, R. Filosofie náboženství. Praha : Academia, 2003. OTTO, R. Posvátno. Praha : Vyšehrad, 1998. BUBÍK, T. Úvod do české filozofie náboženství. Vydavatelství univerzity Pardubice, Pardubice, 2009.

Požadavky

1. 100 % účast na přednáškách (akceptovatelná je pouze omluvenka od lékaře)2. četba 2 zadaných publikací, z toho jedna musí být cizojazyčná (výběr z českých: R. Schaeffler, Filosofie náboženství anebo B. Horyna, H. Pavlincová, Filosofie náboženství; výběr z cizojozačných až po konzultaci a se souhlasem vyučujícího kurzu FINA 1) 3. odevzdání 2 resumé z přečtené zadané četby (každá v rozsahu maximálně 3 normostran; termín odevzdání je 15. ledna 2014) 4. absolvování písemné zkoušky

Garant

Mgr. Tomáš Hejduk, Ph.D.

Vyučující

Mgr. Tomáš Hejduk, Ph.D.