Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Filozofická propedeutika pro filozofy (KFI / FIPR)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KFI / FIPR - Filozofická propedeutika pro filozofy, Fakulta filozofická, Univerzita Pardubice (UPa).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

Antická literaturaSókratésPlatónAristotelés

Získané způsobilosti

Studenti by po absolvování kurzu měli ovládat základní filosofickou terminologii. Naučí se číst a rozebírat filosofický, tj. vysoce abstraktní text. Následně se pak budou učit odborný text také psát, a to nejdříve ve formě shrnutí, následně pak ve formě krátké seminární práce.

Literatura

R. Kraut. Aristotle s Ethics. Stanford Enczclopedia of Philosophy. ARISTOTELÉS. Etika Nikomachova. Praha : Rezek, 1996. Gadamer, H., G. Idea Dobra mezi Platónem a Aristotelem. Oikúmené Praha 1994. M. C. Nussbaum . Křehkost dobra, část III. Praha, Oikoymenh 2003. S. Synek. Lidská přirozenost jako úkol člověka. Togga, 2011. ARISTOTELÉS. O duši. Praha: Petr Rezek, 1996. D. Frede. Plato s Ethics. J. Janda. Pojetí spravedlnosti v Platónově Ústavě a Aristotelově Etice Nikomachově. Reflexe 35, 2008. E. Wyller. Pozdní Platón. Rezek, Praha, 1996. J. Jirsa (ed.). Rozum, ctnosti, duše. OIKOYMENH, 2010. Řada "Dějiny filosofie". Oikumené, 1994. PLATÓN. Spisy I-V. Praha : Oikúmené, 2003. Rezek, Hurychová (eds). Spravedlnost jako zdatnost . Praha: OIKOYMENH, 1996. N. Warburton. The Basics of Essay Writing. London, Routledge, 2006. K. Thein. Vynález věcí. Praha, Filosofia, 2008. A. MacIntyre. Ztráta ctnosti. Praha, Oikoymenh 2004.

Požadavky

Předpokladem získání atestu je pravidelná a aktivní účast na přednáškách i seminářích a průběžné plnění zadaných domácích úkolů. Zkouška bude udělena za úspěšné napsání závěrečné seminární práce, která bude splňovat nároky odborného textu, jak se budou probírat na semináři.

Garant

Mgr. Tomáš Hejduk, Ph.D.

Vyučující

Mgr. Tomáš Hejduk, Ph.D.Mgr. Pavel Lomička