Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Filozofická propedeutika (KFI / FIPRE)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KFI / FIPRE - Filozofická propedeutika, Fakulta filozofická, Univerzita Pardubice (UPa).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

SókratésPlatónAristotelésI. KantJ. S. MillS. KierkegaardF. Nietzsche

Získané způsobilosti

Studenti kromě schopnosti vyložit a precizně vyjádřit místo filosofie ve společnosti, v životě a na akademické půdě, zvládnou také základní filosofickou terminologii. Naučí se číst a rozebírat filosofický, tj. vysoce abstraktní text. Rovněž se bude učit diskusi ve skupině a schopnosti referovat domácí četbu. Kritické myšlení pak rozvinou nejvíce ve vlastním písemném projevu.

Literatura

R. Kraut. Aristotle s Ethics. Stanford Enczclopedia of Philosophy. E. Kohák. Domov a dálava. Praha, 2010. ISBN 978-80-7007-340-7.Robert Johnson. Kant s Moral Philosophy. Stanford Encyclopedia of Philosophy, 2008. S. Synek. Lidská přirozenost jako úkol člověka. Togga, 2011. Řada "Dějiny filosofie". Oikumené, 1994. PLATÓN. Spisy I-V. Praha : Oikúmené, 2003. K. P. Liessmann. Teorie nevzdělanosti. Omyly společnosti vědění. Praha, 2006. ISBN 978-80-200-1677-5.W. Kaufmann. The Future of the Humanities. New Jersey, 1994. ISBN 978-1-56000-780-7.Kant, I. Základy metafyziky mravů. Praha, 1976.

Požadavky

Zápočet bude udělen na základě úspěšně napsaného testu na konci semestru. Test bude prověřovat nejen faktické znalosti, ale především porozumění problematice.

Garant

PhDr. Aleš Prázný, Ph.D.

Vyučující

Mgr. Filip Grygar, Ph.D.Mgr. Kamila Pacovská, Ph.D.PhDr. Aleš Prázný, Ph.D.