Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Filozofická propedeutika (KFI / FIPRH)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KFI / FIPRH - Filozofická propedeutika, Fakulta filozofická, Univerzita Pardubice (UPa).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

Jak se píše a vypadá dnešní filosofická (akademická) literatura.První výskyty výrazu filosofia a jeho možné významy.Kontext rodícího se filosofování: od mýtu k logu.Kontext rodícího se filosofování: od erótu k filii.Základní terminologie související s rodící se filosofií.Různá pojetí filosofie napříč dějinami.Filosofie jako reflexe.Filosofie praktická nebo akademická.Tři dimenze filosofie.Odvěké filosofické problémy.Filosofie, věda, politika, náboženství, umění.Současná filosofie - nejsilnější proudy u nás i ve světě.

Získané způsobilosti

Studenti kromě schopnosti vyložit a precizně vyjádřit místo filosofie ve společnosti, v životě a na akademické půdě, zvládnou také základní filosofickou terminologii. Naučí se číst a rozebírat filosofický, tj. vysoce abstraktní text. Rovněž se bude učit diskusi ve skupině a schopnosti referovat domácí četbu. Kritické myšlení pak rozvinou nejvíce ve vlastním písemném projevu.

Literatura

DELEUZE, G. Co je filosofie?. Praha: Oikúmené, 2001. CARSON, A. Eros The Bittersweet. Princeton University Press, 1986. BENYOVSZKY, L. a kol. Filosofická propedeutika 1. a 2. díl. Praha, 1998. KRATOCHVÍL, Z. Mýtus, filosofie a věda. Praha: M. Jůza & E. Jůzová, 1993. Řada "Dějiny filosofie". Oikumené, 1994. PLATÓN. Spisy I-V. Praha : Oikúmené, 2003. PETŘIČEK, M. Úvod do současné filosofie. Praha, 1992. KRATOCHVÍL, Z. Výchova, zřejmost, vědomí. Herrmann a synové, 1995.

Požadavky

Pravidelná a aktivní účast na přednáškách i seminářích.Ověření (chcete-li zkoušení z) domácí četby minimálně dvou knih vybraných z doporučené literatury.Písemná práce: komentář k tomu, co jste slyšeli ve škole; práce na základě doporučené či jiné (dohodnuté) literatury; referát o knížce - výklad obsahu s dovětkem o tom, k čemu to je a co to znamená; porovnání knih s nějakou podobnou problematikou; esej: zamyšlení nad něčím, o čem byla řeč v kurzu - např. které téma (napřed stručně vyložené) mi přijde zajímavé či hloupé a důvody takového hodnocení.

Garant

PhDr. Aleš Prázný, Ph.D.

Vyučující

PhDr. Aleš Prázný, Ph.D.