Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Filozofie vědy I (KFI / FIVE1)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KFI / FIVE1 - Filozofie vědy I, Fakulta filozofická, Univerzita Pardubice (UPa).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

Od Aristotela po Galileiho Od uzavřeného k neomezenému nebo nekonečnému vesmíru.*1) Několik úvodních poznámek ke starověkému, středověkému a novověkému vidění světa2) Aristarchos ze Samu a Hipparchos z Níkaie3) Era(to)sthenés z Kyrény a Klaudios Ptolemaios4) Mikuláš Kusánský a Mikuláš Koperník I5) Mikuláš Koperník II, Leonardo da Vinci6) Giordano Bruno a Francis Bacon7) Tycho O. Brahe8) Johannes Kepler9) Galileo Galilei I10) Galileo Galillei II11) Vznik moderní vědy a mechanický vesmír12) Střet mezi tzv. klasickou fyzikou a kvantovou teorií* Seminář je složen ze dvou částí:A) V rámci přednášek jde o úvodní seznámení s vývojem vědecko-filosofického myšlení od antiky po novověk s přesahem do střetu mezi klasickou fyzikou a kvantovou teorií. Seminář je přípravným kurzem pro FIVE II (Husserlova kritika galileovské vědy v Krizi evropských věd).B) V rámci samostudia si studenti prostudují Strukturu vědeckých revolucí od T. Kuhna a seznámí se s filosofií či metodologií vědy ve 20. století v knize B. Fajkuse Filosofie a metodologie vědy.

Získané způsobilosti

Studenti, kteří získají vědomosti o problematice vědeckosti vědy od antického Řecka po 20. století, budou schopni fundovanější orientace v základních myšlenkových a vědeckých paradigmatech, jež v každodenním životě ovlivňují náš způsob života a myšlení, což budou moci uplatnit i v praktických dovednostech.

Literatura

B. Fajkus. Filosofie a metodologie vědy. Praha, 2005. T. Kuhn. Struktura vědeckých revolucí. Praha , 1997. Špelda, D. Astronomie v antice; Astronomie ve středověku. Ostrava, 2006. A. Koyré. Od uzavřeného světa k nekonečnému vesmíru. Praha, 2004. S. Toulmin, J. Goodfield. The Fabric of the Heavens ? The Development of Astronomy and Dynamics. Chicago ? London, 1999.

Požadavky

Aktivní účast na semináři (min. 80 %).Diskuse nad zvoleným tématem.Vypracování zápočtového testu na základě četby dané literatury a probírané tématiky.

Garant

Mgr. Filip Grygar, Ph.D.