Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Filozofie vědy II (KFI / FIVE2)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KFI / FIVE2 - Filozofie vědy II, Fakulta filozofická, Univerzita Pardubice (UPa).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

Husserlova kritika galileovské vědy v Krizi evropských věd1) Několik historických souvislostí k Husserlově myšlenkové i životní cestě vedoucí k torzu Krize evropských věd a transcendentální fenomenologie.2) Pojmy: krisis a dějinnost; genetická fenomenologie; Natürliche Welt a Lebenswelt.3) Husserl stanovil situaci a stav vědeckosti věd a evropského člověka za kritický. Pojmenování a popis této situace.4) Husserlova reflexe pojetí vědy a racionality v Řecku: legitimní smysl (telos) vědeckosti vědy, pojetí univerzálního rozumu, lidskosti a pravdy.5) Zdroj krizové situace nachází Husserl v novověkém založení vědeckosti věd: antické univerzální pojetí vědeckosti vědy se v novověku proměnilo a vytratilo.6) Příčiny: redukce a proměny smyslu, k nimž došlo v novověkém převzetí antické ideje univerzální filosofo-vědy. Nereflektované převzetí antického dědictví v podobě matematiky a geometrie a jejich aplikace na přírodu či vesmír.7) Původ geometrie a vzestupné idealizace.8) Husserlova kritika symbolického zakladatele moderní vědy Galilea Galileiho.9) Galileiho realizace přímé a nepřímé matematizace přírody: sestupná idealizace.10) Volný pád.11) Husserlova terapie a její meze.12) Kritické poznámky k Husserlově Krizi evropských věd.

Získané způsobilosti

Studenti, kteří získají vědomosti o problematice vědeckosti vědy od antického Řecka po 20. století, budou schopni fundovanější orientace v základních myšlenkových a vědeckých paradigmatech, jež v každodenním životě ovlivňují náš způsob života a myšlení, což budou moci uplatnit i v praktických dovednostech.

Literatura

E. Husserl. Krize evropských věd a transcendentální fenomenologie. Praha, 1996. F. Grygar. Kritika galileovské vědy v Husserlově Krizi. Červený Kostelec. Derrida, J. Tradice vědy a skrývání smyslu. Praha, 2003. P. Vopěnka. Úhelný kámen evropské vzdělanosti a moci. Praha, 2000. Petříček, M. Úvod do (současné) filosofie ? 11 improvizovaný přednášek. 4. přednáška. Praha, 1992.

Požadavky

Aktivní účast na semináři (min. 80 %).Diskuse nad zvoleným tématem.Vypracování zápočtového testu na základě četby dané literatury a probírané tématiky.

Garant

Mgr. Filip Grygar, Ph.D.