Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Filozofie výchovy I (KFI / FIVY1)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KFI / FIVY1 - Filozofie výchovy I, Fakulta filozofická, Univerzita Pardubice (UPa).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

Nejen starořecká paiderastiá.Od Eróta k filosofii, aneb vznik evropské výchovy.Erós, nomos a polis: antinomie a paradoxy propojení lásky, národa, státu, civilizace a zákona.Erós a agón, aneb výchova a rivalita, teorie her (zero-sum competition, atp.).Sókratés-filosof mezi hoplítem a kinaidem.Sókratova péče o duši.Patočkovo pojetí Sókratovy péče o duši.Sókratés - filosof v kontextu obyčejného života.Sókratés - filosof v kontextu odlišných intelektuálních konceptů své doby.Dialog, přednáška, autorita, tyranie a demokracie v reflexi na starověký vznik filosofie.

Získané způsobilosti

Studenti poznají kořeny (počátky "školství") a na nich porozumí podstatě, smyslu, případně možnostem výchovy dnešní. Cílem je rozvinout a kultivovat u studentů schopnost kritické sebereflexe učitelského a vychovatelského povolání a to především v této historické reflexi.

Literatura

PALOUŠ, R. Ars docendi. Praha : Karolinum, 2004. HALPERIN, D., WINKLER, J. J., ZEITLIN, F. I., eds. Before Sexuality: The Construction of Erotic Experience in the Ancient Greek World. Princeton : Princeton University Press, 1990. CARSON, A. Eros The Bittersweet. Princeton : Princeton University Press, 1986. KONSTAN, D. Friendship in the Classical World. Cambridge : Cambridge University Press, 1997. NUSSBAUM, M. C. Křehkost dobra. Praha : Oikúmené, 2003. DETIENNE, M. Mistři pravdy v archaickém Řecku. Praha : Oikoymenh, 2000. FOUCAULT, M. Péče o sebe (Dějiny sexuality III.), přel. M. Petříček, L. Šerý, J. Fulka. Praha : Herrmann & synové, 2003. PATOČKA, J. Sebrané spisy. Péče o duši I-III. Praha : Oikúmené, 1996. PLATÓN. Spisy I-V. Praha : Oikúmené, 2003. KRATOCHVÍL, Z. Výchova, zřejmost, vědomí. Praha : Herrmann a synové, 1995.

Požadavky

Pravidelná a aktivní účast na přednáškáchOvěření domácí četby minimálně tří knih vybraných z doporučené literatury (po dohodě možno vybrat i jinou literaturu)Ověření znalostí starořeckých reálií (orientace v textech i obrázcích) a pochopení probíraných koncepcí výchovy, jejich střetů a rozdílností.

Garant

PhDr. Aleš Prázný, Ph.D.

Vyučující

PhDr. Aleš Prázný, Ph.D.