Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Filozofický seminář (KFI / FSH)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KFI / FSH - Filozofický seminář, Fakulta filozofická, Univerzita Pardubice (UPa).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

Jak se píše a vypadá dnešní filosofická (akademická) literatura.Kontext rodícího se filosofování: od mýtu k logu.Kontext rodícího se filosofování: od erótu k filii.Základní terminologie související s rodící se filosofií.Vzdělání jako reflexe.Vzdělání praktické nebo akademické.Tři dimenze filosofie a vzdělávání.Filosofie, vzdělání, věda, politika, náboženství, umění.Současná situace - nejsilnější proudy ideje univerzity u nás i ve světě.Humboldt a idea univerzity.Liessman a kritika současného školství.Skotská tradice univerzitní vzdělanosti.Dějiny univerzity v českých zemích.

Získané způsobilosti

Studenti kromě schopnosti vyložit a precizně vyjádřit místo univerzity, vzdělanosti a filosofie ve společnosti, v životě a na akademické půdě, zvládnou také základní filosofickou a "univerzitní" terminologii. Naučí se číst a rozebírat filosofický, tj. vysoce abstraktní text. Rovněž se bude učit diskusi ve skupině a schopnosti referovat domácí četbu. Kritické myšlení pak rozvinou nejvíce ve vlastním písemném projevu. Pochopí rovněž několik historických tradic evropské ideje univerzity.

Literatura

Gaita Raymond. A Common Humanity, Thinking About Love and Truth and Justice. Routledge: London, New York, 2002. Williams Bernard. Ethics and Limits of Philosophy. London, Fontana, 1985. HEJDÁNEK, L. Filosofie a víra. Praha, 1990. HEJDÁNEK, L. Nepředmětnost v myšlení a ve skutečnosti. Praha : Oikúmené, 1997.

Požadavky

Pravidelná a aktivní účast na přednáškách i seminářích.Ověření (chcete-li zkoušení z) domácí četby minimálně dvou knih vybraných z doporučené literatury.Písemná práce: komentář k tomu, co jste slyšeli ve škole; práce na základě doporučené či jiné (dohodnuté) literatury; referát o knížce - výklad obsahu s dovětkem o tom, k čemu to je a co to znamená; porovnání knih s nějakou podobnou problematikou; esej: zamyšlení nad něčím, o čem byla řeč v kurzu - např. které téma (napřed stručně vyložené) mi přijde zajímavé či hloupé a důvody takového hodnocení.

Garant

prof. PhDr. Petr Horák, CSc.