Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Filozofie náboženství III (KRE / FINA3)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KRE / FINA3 - Filozofie náboženství III, Fakulta filozofická, Univerzita Pardubice (UPa).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

Pozitivizmus a náboženství v českém myšlení (F. Krejčí).Pojetí náboženství u T. G. Masaryka.Uvedení do filozofie náboženství (J. Tvrdý).Filozofie náboženství z hlediska tomismu (E. Soukup).Filozoficky o náboženství (F. Linhart).O vztahu vědy k náboženství (J. B. Kozák).Spor rozumu a víry (E. Kadeřávek).Duchovní filozofie a víra (V. Hoppe).Idea nového náboženství (L. Kunte, B. Zbořil)).Náboženství a společnost (E. Rádl).Náboženství a marxistická filozofie (V. Gardavský).Ježíš a marxismus (M. Machovec).

Získané způsobilosti

Studenti si osvojí znalosti o filosofické reflexe náboženství v Čechách. Získá nejen historický přehled, ale především vhled do diskutovaných otázek té doby.

Literatura

Gardavský, V. Bůh není zcela mrtev. Praha, 1967. Tvrdý, J. Filosofie náboženství. Brno, 1921. Linhart, F. Úvod do filosofie náboženství. Praha, 1930. Kozák, J.B. Essay o vědě a víře. Praha, 1924. Soukup, E. Filosofie náboženství. Praha, 1935. Krejčí, F. O filosofii přítomnosti. Praha, 1904. Masaryk, T. G. V boji o náboženství. Praha, 3. vydání., 1947. Kunte, L. Vznik nového náboženství. Praha, 1920. Kadeřávek, E. Je-li spor mezi vědou a vírou. Praha, 1914. Rádl, E. Náboženství a politika. Praha, 1921. Hoppe, V. Předpoklady duchovní filosofie a náboženské víry. Praha, 1935.

Požadavky

Povinná účast na přednáškách a seminářích; nejpozději na posledním semináři odevzdat resumé z jednotlivých titulů zadaných jako povinná četba na začátku semestru - délka resumé z každé jedné publikace musí být minimálně 5 normostran.

Garant

doc. Mgr. Tomáš Bubík, Ph.D.

Vyučující

doc. Mgr. Tomáš Bubík, Ph.D.