Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Filozofie sociálních věd I (KSV / FILV1)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KSV / FILV1 - Filozofie sociálních věd I, Fakulta filozofická, Univerzita Pardubice (UPa).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

Úvod: cíle a struktura kurzu, požadavky na zápočet; fascinace věděnímInterpretace: co to znamená něco interpretovat? dá se skrze text interpretovat svět?Logika: co je logické a co ne? různá pojetí logiky; základní logické principySkepticismus: možnosti poznání, přínos skepticismu pro sociální vědyPravda: různé teorie pravdy; pravda a pravděpodobnostKategorie: užitečnost a omezenost kategorií aneb ženy, oheň a nebezpečné věciTeorie a praxe: k čemu nám je teorie? singulárnost zkušenosti a obecnost věděníParadigma: sociální vědy a jejich vědeckost, koncept paradigmatu a vědecké revoluceSociální a přírodní vědy: podobnosti a rozdíly ? vysvětlení a porozumění

Získané způsobilosti

Studující se naučí uvažovat ze sociálněvědní perspektivy a získají orientaci ve východiscích, možnostech, limitech, cílech a smyslu sociálních věd. Naučí se také interpretovat sociálněvědní a filosofické texty i prezentovat a diskutovat výsledky svých interpretací.

Literatura

Peregrin, Jaroslav. Filozofie pro normální lidi. Praha, 2008. ISBN 978-80-7363-192-5.Fay, Brian. Současná filosofie sociálních věd : multikulturní přístup. Praha, 2002. ISBN 80-86429-10-5.

Požadavky

1. aktivní účast na seminářích 2. referát 3. průběžná písemka4. závěrečná písemka

Garant

Mgr. Petr Pabian, Th.D.