Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Filozofie sociálních věd II (KSV / FILV2)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KSV / FILV2 - Filozofie sociálních věd II, Fakulta filozofická, Univerzita Pardubice (UPa).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

Úvod: cíle a požadavky kurzu, interpretace a kruh porozumění: hermeneutika I.Interpretace a kruh porozumění: hermeneutika II.Verifikace a falzifikace vědění: pozitivismus a jeho limitace I.Verifikace a falzifikace vědění: pozitivismus a jeho limitace II.Struktura jazyka a světa: strukturalismus.Moderní konstrukce a post-moderní dekonstrukce I.Moderní konstrukce a post-moderní dekonstrukce II.Test 1.Konstrukce sociální reality I.Konstrukce sociální reality II.Etika a etický aspekt výzkumu v sociálních vědách I.Etika a etický aspekt výzkumu v sociálních vědách II.Filosofie a internet.Shrnutí, Závěrečný test (2).

Získané způsobilosti

Studenti získají základní orientaci ve filosofické problematice i širší problematice teoretického zkoumání. Studenti se v kurzu naučí číst a analyzovat filosofický text a lépe rozumět kontextu západní myšlenkové tradice.

Literatura

kol. autorů. Filosofický slovník. Olomouc: FIN., 1997. BLACKBURN, S. Oxford Dictionary of Philosophy. Oxford, 1996. CRAIG, E. (ed.). Routlege Encyclopedia of Philosophy. London: Routledge, 1998. FAY, B. Současná filosofie sociálních věd: Multikulturní přístup. Praha: Sociologické nakladatelství, 2002. KENNY, A. Stručné dějiny západní filosofie. Praha: Volvox Globator, 2000. PETŘÍČEK, M. Úvod do současné filosofie. Praha: Herrmann & synové, 1997.

Požadavky

Zápočet je udělen na základě splnění všech následujících požadavků:aktivní účast na semináři (max. 2 absence) referát a příprava pracovního listu zavěrečný test (min. 60 %)

Garant

Mgr. Petr Pabian, Th.D.