Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Aktuální směry historického bádání (UHV / ASHIB)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu UHV / ASHIB - Aktuální směry historického bádání, Fakulta filozofická, Univerzita Pardubice (UPa).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

Teorie a metodologie historické vědy.Tendence a trendy soudobého historického bádání.Škola Annales, její etapy a soudobé vyústění.Antropologické přístupy v soudobém historickém bádání.Historická regionalistka.Jedinec, společnost a vztahy v pramenech osobní povahy.Hospodářské a sociální dějiny.Trendy a metody bádání v soudobých dějinách.Genderové konstrukty a identity v historické perspektivě.Knihovní fondy a literární prameny - výpověď o společnosti a jedinci.

Získané způsobilosti

Student nabude způsobilosti k vědecké práci.

Literatura

GADAMER, H.G. Aktualita krásného: umění jako hra, symbol a slavnost. Praha, 2003. IGGERS, G. G. Dějepisectví ve 20. století. Praha, 2002. BURKE, D. Francouzská revoluce v dějepisectví. Praha, 2004. DÜLMEN, R. Historická antropologie. Praha, 2002. BOURDIEUX, P. Teorie jednání. Praha, 1998.

Požadavky

Informace po konzultaci se školitelem

Garant

prof. PhDr. Milena Lenderová, CSc.