Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Akutní a kritické stavy (KKO / K3AKS)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KKO / K3AKS - Akutní a kritické stavy, Fakulta zdravotnických studií, Univerzita Pardubice (UPa).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

Základní pojmy v anesteziologii a resuscitaci, celková anestezie.Místní anestezie, předoperační příprava, monitorace v anestezii.Léčba bolesti.Základy KPCR v terénu a nemocnici.Intenzivní péče, definice oborové a mezioborové intenzivní péče, monitorace v intenzivní péči.Dýchací cesty, zajištění, péče o DC, zvlhčení, O2 terapie, UPV, ventilátory.Příjem nemocného a zraněného v těžkém stavu - emergency.Praktická výuka a povinnosti anesteziologické sestry na pracovišti. Praktická výuka asistence u celkové i regionální anestezie, technika místní anestezie, způsoby tišení bolesti.Praktický nácvik vyprošťování, transportu a poloh zraněných při PP.Praktická výuka KPCR, rozdíly terénní PP a zajištění v nemocnici. Praktické ošetření jednotlivých druhů ran.Praktický nácvik PP při poranění kostí, kloubů, páteře, úrazy hlavy.Praktická výuka zajištění dýchacích cest a jejich toaleta při umělé plicní ventilaci.

Získané způsobilosti

Student získá základní manuální zručnost pro provádění bezpečné a kvalitní první pomoci.Student bude znát základy celkové i místní anestézie včetně zajištění dýchacích cest, seznámí se se základy léčby bolesti. Dále si osvojí základy neodkladné resuscitace. Bude znát jednotlivé kroky urgentního příjmu , základy léčby prudkých krvácení. V oblasti intenzivní péče se naučí základní principy diferencované péče včetně resuscitační, monitorování v intenzivní péči, principy ošetřování kriticky nemocných., problematiku umělé plicní ventilace.

Literatura

ŠEVČÍK, P.; MATĚJOVIČ, M.; ČERNÝ, V.; CVACHOVEC, K; CHYTRÁ, I. Intenzivní medicína, vybrané kapitoly.. 2. vyd. Praha: Galén, 2014. EVROPSKÁ RADA PRO RESUSCITACI. Kapesní vydání doporučených postupů v resuscitaci 2005 a nová doporučení z r. 2015 na stránkách ČRR www.resuscitace.cz. 2015. Kapounová, G. Ošetřovatelství v intenzivní péči. Praha: Grada Publishing, 2007. MÁLEK, J. a kol. Praktická anesteziologie. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2011. ISBN 978-80247-3642-6.KELNAROVÁ, J.; SEDLÁČKOVÁ, J.; TOUFAROVÁ, J. a kol. První pomoc I. 2. přeprac. a dopl. vydání, Praha: Grada Publishing, 2012. KELNAROVÁ, J.; SEDLÁČKOVÁ, J.; TOUFAROVÁ, J. a kol. První pomoc II. 2. přeprac. a dopl. vydání, Praha: Grada Publishing, 2012. Kolektiv autorů. Sestra a urgentní stavy. Praha: Grada Publishing, 2009. ZEMANOVÁ, J. Základy anesteziologie - 1. část. Brno: NCO NZO, 2002. ZEMANOVÁ, J. Základy anesteziologie - 2. část. Brno: NCO NZO, 2005. Adamus, M. Základy anesteziologie, intenzivní medicíny a léčby bolesti. Vydavatelství Univerzity Palackého v Olomouci, 2011.

Požadavky

Splnění povinné 85% účasti na seminářích a cvičeních.Splnění písemného testu.

Garant

MUDr. Magdalena Fořtová

Vyučující

MUDr. Magdalena FořtováMUDr. Jiří MatyášMgr. Linda DvorskáMgr. Jindra Holeková, DiS.Mgr. Lucie ChrudimskáMgr. Romana Procházková