Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Akutní a kritické stavy (KKO / K4AKS)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KKO / K4AKS - Akutní a kritické stavy, Fakulta zdravotnických studií, Univerzita Pardubice (UPa).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

Krvácení, základy infuzní léčby.Šok.Parenterální a enterální výživa.Intoxikace, nosokomiální infekce.Péče o selhávající orgány.Smrt mozku, transplantační program.Praktický nácvik PP při tepenných poraněních. Metodika PP stavění krvácení a zajištění šokového stavu. Praktický nácvik PP při poleptání, intoxikaci.Praktická výuka PP při zajištění náhle vzniklé příhody nebo katastrofických situací, praktický nácvik asistence a zajištění nemocného při příjmu - emergency. Praktická výuka léčby krvácení, intenzivní péče z pohledu zdravotní sestry u lůžka.Metodika praktických postupů při zajištění parenterální a enterální výživy.

Získané způsobilosti

Student získá základní manuální zručnost pro provádění bezpečné a kvalitní první pomoci.Studenti budou znát jednotlivé kroky urgentního příjmu včetně zajištění dýchacích cest. Dále budou znát základy léčby prudkých krvácení. V oblasti intenzivní péče si osvojí problematiku umělé plicní ventilace, zvláštnosti infuzní léčby, parenterální a enterální výživy, intoxikací a péči o selhávající orgány, problematiku stanovení smrti mozku a dárcovství orgánů.

Literatura

EVROPSKÁ RADA PRO RESUSCITACI. Kapesní vydání doporučených postupů v resuscitaci 2005 a nová doporučení z r. 2015 na stránkách ČRR www.resuscitace.cz. 2015. KAPOUNOVÁ, G. Ošetřovatelství v intenzivní péči. Praha: Grada Publishing, 2007. KELNAROVÁ, J.; SEDLÁČKOVÁ, J.; TOUFAROVÁ, J. a kol. První pomoc I. 2. přeprac. a dopl. vydání, Praha: Grada Publishing, 2012. KELNAROVÁ, J.; SEDLÁČKOVÁ, J.; TOUFAROVÁ, J. a kol. První pomoc II. 2. přeprac. a dopl. vydání, Praha: Grada Publishing, 2012. Kolektiv autorů. Sestra a urgentní stavy. Praha: Grada Publishing, 2009. ŠEVČÍK, P.; MATĚJOVIČ, M.; ČERNÝ, V.; CVACHOVEC, K; CHYTRÁ, I. Intenzivní medicína, vybrané kapitoly.. 2. vyd. Praha: Galén, 2014. Bydžovský, J. První pomoc. Praha : Grada Publishing, 2004. ISBN 80-247-0680-6.Adamus, M. Základy anesteziologie, intenzivní medicíny a léčby bolesti. Vydavatelství Univerzity Palackého v Olomouci, 2011.

Požadavky

Splnění povinné 85% účasti na cvičeních a seminářích.Splnění ústní zkoušky.

Garant

MUDr. Magdalena Fořtová

Vyučující

MUDr. Magdalena FořtováMUDr. Jiří MatyášMUDr. Magdalena FořtováMonika Korbelová