Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Akutní stavy v neurologii a psychitrii (KKO / P5AKN)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KKO / P5AKN - Akutní stavy v neurologii a psychitrii, Fakulta zdravotnických studií, Univerzita Pardubice (UPa).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

ÚvodPřehled základních anatomických a fyziologických znalostí.Lokalizace poruch mozkových funkcí.Centrální a periferní paréza.Poruchy citlivosti, poruchy řeči, neuralgie.Základní mozkové a míšní syndromy.Pomocná vyšetření (EEG, EMG, likvor).Epilepsie a záchvatové stavy.Cévní mozkové příhody.Úvod, historie oboru psychiatrie.Obecná psychiatrie.Organické a endogenní psychické poruchy.Terapie v psychiatrii.Alkoholizmus a jiné toxikomanie.Dětská a dorostová psychiatrie.Gerontopsychiatrie.

Získané způsobilosti

Student je schopen navázat na poznatky z anatomie, fyziologie a patologie a dále je rozvíjet se zaměřením na neurologická a psychiatrická onemocnění a stavy. Zná základní patofyziologické fenomény, projevy onemocnění, jejich diagnostiku a léčbu. Znalosti dovede aplikovat v praxi.

Literatura

RABOCH, J.; PAVLOVSKÝ, P. Klinická psychiatrie v denní praxi. 1. vyd. Praha: Galen, 2008. EHLER, E. Neurologie. 1. vyd. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2009. MARKOVÁ, E.; VENGLÁŘOVÁ, M.; BABIAKOVÁ, M. Psychiatrická ošetřovatelská péče. 1. vydání Praha: Grada Publishing, 2006. Ambler, Z. Neurologie pro studenty všeobecného lékařství. Praha: Karolinum, 1997.

Požadavky

Splnění povinné 80% účasti na přednáškách.Splnění písemného testuSplnění ústní zkoušky

Garant

doc. MUDr. Edvard Ehler, CSc.MUDr. Jan Kolomazník

Vyučující

MUDr. Leona FormanováMUDr. Petr GeierMUDr. Jan KolomazníkMUDr. Alena Meleková