Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Akutní stavy v dětském lékařství (KKO / P5ASD)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KKO / P5ASD - Akutní stavy v dětském lékařství, Fakulta zdravotnických studií, Univerzita Pardubice (UPa).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

Postupy spojené s řešením akutních stavů v pediatrii.Akutní stavy v pediatrii spojené s kardovaskulárním systémem.Akutní stavy v pediatrii spojené s dýchacím systémem.Akutní stavy v pediatrii spojené s poruchami CNS.Akutní stavy v pediatrii spojené s onemocněním gastrointestinálního a urogenitálního traktu. Náhlé příhody břišní.Popáleniny, intoxikace, tonutí, utonutí, úrazy elektrickým proudem, týrané dítě, SIDS.Akutní stavy vedoucí k poruchám vnitřního prostředí a stavy vzniklé hormonální deregulací.Základní fyzikální vyšetření dítěte.Hodnocení vědomí a bolesti u dětí.První ošetření novorozence.Modelové situace akutních stavů u dětí a jejich řešení.

Získané způsobilosti

Absolvent zná příčiny a projevy akutních stavů v pediatrii bezprostředně ohrožující život dítěte, diferenciální diagnostiku a poskytování odborné pomoci při prvním kontaktu s dítětem.

Literatura

NOVÁK, I. et al. Intenzivní péče v pediatrii. 1. vyd. Praha: Galén, 2008. LEBL, J; PROVAZNÍK, K.; HEJCMANOVÁ, L. et al. Preklinická pediatrie. 2. vyd. Praha: Galén, 2007. SEDLÁŘOVÁ, P. a kol. Základní ošetřovatelská péče v pediatrii. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2008. STOŢICKÝ, K.; PIZINGEROVÁ, K. Základy dětského lékařství. 1. vyd. Praha: UK, 2008.

Požadavky

Splnění povinné 85% účasti na cvičeních .Splnění zadané písemné práce.Splnění ústní zkoušky.

Garant

MUDr. Drahomíra Peřinová

Vyučující

MUDr. Barbora ČervíčkováMgr. Iveta ČernohorskáMgr. Eva Hlaváčková, Ph.D.