Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Akutní stavy v otorinolaryngologii (KKO / P6ORL)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KKO / P6ORL - Akutní stavy v otorinolaryngologii, Fakulta zdravotnických studií, Univerzita Pardubice (UPa).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

Akutní záněty zvukovodu a středouší a jejich komplikace.Akutní záněty hltanu a jejich komplikace.Akutní záněty nosu a vedlejších nosních dutin a jejich komplikace.Akutní záněty hrtanu.Nitrolební komplikace a komplikace v měkkých tkáních krku mediastina z ORL příčin.Úrazy v otorinolaryngologii.Bolest hlavy z otorinolaryngologických příčin.Zduření na krku.Seznámení s pracovištěm ORL kliniky.Teoretický výklad tracheotomie a koniotomie, dle možností nácvik těchto operací na pitevně.

Získané způsobilosti

Absolvent musí znát látku uvedenou v sylabech přednášek a praktických cvičení s důrazem na teoretické provedení koniotomie a tracheotomie.

Literatura

CHROBOK, V., ASTL., J., KOMÍNEK P. a kol. Tracheostomie a koniotomie, techniky, komplikace a ošetřovatelská péče. 1. vyd. Praha: Maxdorf, 2004. Hybášek I. Ušní, nosní a krční lékařství. 1. vyd. Praha: Galén, 1999. KOMÍNEK, P., CHROBOK, V., ASTL, J. a kol. Záněty hrtanu. 1. vyd. Ed. V. Chrobok. Tobiáš, 2005.

Požadavky

Splnění povinné 50% účasti na přednáškách.Splnění povinné 100% účasti na cvičeních, seminářích.Splnění písemného nebo ústního zkoušení dle rozhodnutí garanta předmětu.

Garant

prof. MUDr. Arnošt Pellant, DrSc.

Vyučující

MUDr. Jan Vodička, Ph.D.MUDr. Jan Vodička, Ph.D.