Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Řízení paliativní ošetřovatelské péče (KOS / P9PTN)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KOS / P9PTN - Řízení paliativní ošetřovatelské péče, Fakulta zdravotnických studií, Univerzita Pardubice (UPa).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

Vedení versus řízení.Motivace.Reflexe, sebereflexe.Supervize, manažerská supervize.Řízení změny.Nácviky: vedení rozhovoru, vedení porad - facilitace, trojstranný rozhovor zdravotník, pacient, rodina.

Získané způsobilosti

Studenti se seznámí s andragogickým modelem vzdělávání, s důležitostí reflexe a sebereflexe při práci. Získají teoretické i praktické znalosti pro přípravu týmu i jednotlivce k supervizi.

Literatura

SVATOŠOVÁ M. Hospice a umění doprovázet. Ecce homo, Praha 1996. (povinné učivo s. 9-39, 123-150). VORLÍČEK J a kol. Paliativní medicína. 1. vyd. GRADA, Praha 1998, 480 s.(povinné učivo s. 9-39, 123-150). KÜBLER - ROSSOVÁ, E. O dětech a smrti. ERMAT, Praha 2003. KŘIVOHLAVÝ J. a KACZMARCZYK S. Poslední úsek cesty. 1995. HAŠKOVCOVÁ, H. Thanatologie. 1.vyd. Praha, Galén 2000.

Požadavky

Splnění povinné 70% účasti na přednáškách, 80% účasti na cvičeních.Splnění ústní zkoušky.

Garant

doc. MUDr. Ladislav Slováček, Ph.D.