Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Řízení projektů (AUBI / A3RIP)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu AUBI / A3RIP - Řízení projektů, Fakulta aplikované informatiky, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně (UTB).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

Úvod, základní pojmy a terminologie PMFáze a oblasti řízení projektuOrganizace a projekt, lidské zdroje v projektechIniciace, identifikace a koncepce projektuPlánování projektu: nástroje a metodyPlánování projektu: lidské zdroje, materiálové a technické zabezpečeníPlánování projektu: rozpočet a rizikaOsnova a pravidla podnikatelského plánu (projektu)Studie proveditelnosti, zajištění finančních zdrojů pro projektRealizace projektu: řízení a koordinace projektového týmu, činností a nákladůRealizace projektu: role, dovednosti a vlastnosti manažera projektuRealizace projektu: řízení změn změny a řešení problémůKontrola a monitoring projektuUkončení projektu, vyhodnocení a vyúčtováníVyužití prostředků ICT pro podporu řízení projektůSeznámení se standardy řízení projektů (IPMA, PMBOK, ISO 10 006)

Získané způsobilosti

Po absolvování projektu je student schopen:Definovat parametry projektu a odlišit běžné činnosti od projektu.Připravit plán menšího až středně velkého projektu organizačního typu včetně stanovení SMART cílů, provedení SWOT analýzy, sestavení logického rámce, provedení dekompozice činností, provedení rozložení činností v čase a jejich grafické znázornění, sestavení rozpočtu projektu, identifikace rizik projektu a jejich ohodnocení.

Literatura

NĚMEC, V. Projektový management. Praha, 2002. ISBN 80-247-0392-0.SVOZILOVÁ, A. Projektový management. Praha, 2011. ISBN 978-80-247-3611-2.DOLANSKÝ, V., MĚKOTA, V., NĚMEC, V. Projektový management. Praha, 1996. ISBN 8071692875.SKALICKÝ, J., JERMÁŘ, M., SVOBODA, J. Projektový management a potřebné kompetence. Plzeň, 2010. ISBN 978-80-7043-975-3.DOLEŽAL, J., MÁCHAL, P., LACKO, B. Projektový management podle IPMA. Praha, 2012. ISBN 978-80-247-4275-5.BARKER, S., COLE, R. Projektový management pro praxi. Praha, 2009. ISBN 978-80-247-2838-4.POSNER, K., APPLEGARTH, M. Projektový management: [příručka rad, metod a nástrojů pro vedoucí a členy týmů, kteří chtějí dobře a efektivně zvládat své úkoly a povinnosti]. Praha, 2006. ISBN 80-7367-141-7.ROSENAU, M.D. Řízení projektů. Brno, 2007. ISBN 978-80-251-1506-0.CHVALOVSKÝ, V. Řízení projektů, aneb, Překážkový běh na dlouhou trať. Praha, 2005. ISBN 8073570858.SCHWALBE, K. Řízení projektů v IT. Brno, 2007. ISBN 978-80-251-1526-8.

Požadavky

Účast na přednáškách je doporučená.Účast na seminářích je min. 80 %.Vypracování seminární práce (individuálně nebo skupinově, max. 3 studenti/projekt) v předepsané struktuře (pro celkové hodnocení má váhu 50 %).Způsob zakončení: ústní zkouška.

Garant

doc. Ing. Jiří Gajdošík, CSc.

Vyučující

doc. Ing. Jiří Gajdošík, CSc.Ing. Martina Manová