Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Řízení projektů (AUBI / AARIP)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu AUBI / AARIP - Řízení projektů, Fakulta aplikované informatiky, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně (UTB).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

Osnova přednášek:1. Úvod do projektového řízení2. Projektové řízení a informační technologie3. Procesní skupiny řízení projektů4. Integrované řízení projektu5. Řízení rozsahu projektu6. Řízení času projektu7. Řízení nákladů projektu8. Řízení kvality projektu9. Řízení lidských zdrojů v projektu10. Řízení komunikace v projektu11. Řízení rizik v projektu12. Řízení obstarávání v projektu

Získané způsobilosti

Student má znalosti problematiky řízení projektů a umí použít základní nástroje managementu, analýzy, diagramy, jakož i základní SW, využitelný pro řízení projektů.

Literatura

Fotr, Jiří. Investiční rozhodování a řízení projektů : jak připravovat, financovat a hodnotit projekty, řídit jejich riziko a vytvářet portfolio projektů. 1. vyd. Praha : Grada, 2011. ISBN 978-80-247-3293-0.KORECKÝ,M. TRKOVSKÝ,V. Management řízení projektů. Grada 2011. ISBN 978-80-247-3221-3.Project Management Institute. A Guide to the Project Management Body of Knowledge. (PMBOk Guide). IV. Vydání, 2008. SCHWALBE,K. Řízení projektů v IT. Kompletní průvodce. Computer Press. 2011. První vydání. ISBN 978-80-251.

Požadavky

Způsob zakončení předmětu - klasifikovaný zápočetZápočet: Zpracování dvou prezentací v PowerPointu v rozsahu nejméně 10 snímků na zadané téma z probírané tématiky řízení projektů

Garant

doc. Ing. Jiří Gajdošík, CSc.Ing. Jan Valouch, Ph.D.

Vyučující

doc. Ing. Jiří Gajdošík, CSc.Ing. Mgr. Leona Hozová