Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Akustika 1 (AUEM / AKU1)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu AUEM / AKU1 - Akustika 1, Fakulta aplikované informatiky, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně (UTB).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

-Fyzikálna akustika-Fyziologická akustika a psychoakustika-sluchový orgán-vnímanie zvuku-vplyv zvuku na človeka-Priestorová a stavebná akustika-priestorová akustika-akustické úpravy uzatvorených priestorov-zvuková izolácia-Hudobná akustika- tón- dvojzvuky- stupnice- hudobné nástroje5) Elektroakustika- mikrofóny- reproduktory- snímanie zvuku- spracovanie signálu- zápis zvuku

Získané způsobilosti

Absolvovaním predmetu poslucháč získava vedomosti z fyzikálnej a technickej akustiky, fyziologickej akustiky a teórie meničov.

Literatura

Wirsum, S. Abeceda nf techniky. Praha : BEN, 1998. ISBN 80-86056-26-0.Škvor, P. Elektroakustika - měření. Škvor, Z. Elektroakustika a aplikovaná akustika. Praha : ČVUT, 1994. ISBN 80-01-01074-0.Smetana, C. a kol. Praktická elektroakustika. Praha : SNTL, 1981. Vlachý, V. Praxe zvukové techniky. Praha : Muzikus, 2000. ISBN 80-86253-05-8.

Požadavky

Způsob zakončení předmětu - zkouškaÚčast na seminářích minimálně 60 %, odevzdání zadaných cvičení.

Garant

doc. RNDr. Vojtěch Křesálek, CSc.

Vyučující

doc. RNDr. Vojtěch Křesálek, CSc.