Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Akustika 2 (AUEM / AKU2)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu AUEM / AKU2 - Akustika 2, Fakulta aplikované informatiky, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně (UTB).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

-Prostorová akustika-Akustické pole uzavřených prostorů, fyzikální veličiny,-Subjektivní hodnocení akustického prostředí a jejich objektivní základ-Vlastní kmity netlumených pravouhlých prostorů, šikmé, tangenciální a axiální módy, hustota vlastních kmitů-Šíření zvuku v různých prostředích-Geometrické řešení zvukovými paprsky, difúzní zvukové pole, doba dozvuku, strední volná dráha, standardní doba dozvuku-Akustičnost objektů, kritéria pro hodnocení, optimální doba dozvuku-Základní vlastnosti používaných materiálů v akustice-Vzorkování signálů, vzorkovací teorém-Popis signálů, spektrum signálů-A/D převodníky-Šumy elektronických obvodů (tepelný, 1/f), limity audio řetězců-Měřicí mikrofony a systémy-Měřicí metody pro charakterizaci prostředí.

Získané způsobilosti

Absolvováním předmětu student získává vědomosti ze stavební a prostorové akustiky, teoretických základů ozvučování, zpracování signálů a měřicích metod v akustice.

Literatura

Wirsum, S . Abeceda nf techniky. Škvor, P. Elektroakustika - měření. Škvor, p. Elektroakustika a aplikovaná akustika. Rossing T. D. Handbook of acoustics. Wüzburg, 2007. ISBN 0-387-30425-0.Smetana, C. a kol . Praktická elektroakustika. Vlachý, V. Praxe zvukové techniky.

Požadavky

Způsob zakončení předmětu - zkouškaÚčast na seminářích minimálně 60 %, odevzdání seminární práce.

Garant

doc. RNDr. Vojtěch Křesálek, CSc.

Vyučující

doc. RNDr. Vojtěch Křesálek, CSc.