Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Algebra a geometrie (AUM / TQAG)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu AUM / TQAG - Algebra a geometrie, Fakulta aplikované informatiky, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně (UTB).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

- Základní elementární funkce a jejich vlastnosti.- Řešení rovnic.- Řešení nerovnic.- Analytická geometrie v rovině, rovnice přímek, kuželosečky, komplexní čísla.- Pojem matice a speciální typy matic, operace s maticemi.- Řádkové elementární operace matic, regulární a singulární matice, inverzní matice.- Determinanty a operace s determinanty, determinant regulární/singulární matice, výpočet inverzní matice- Soustavy lineárních rovnic, jejich maticová interpretace, metody řešení soustav a jejich aplikace- Vektorové prostory, algebraické operace na vektorech, příklady lineárních prostoru.- Sklárny součin, kolmost vektorů, vektorový součin a smíšení součin a jejich použití.- Analytická geometrie v prostoru, rovnice přímek.- Analytická geometrie v prostoru, rovnice rovin.- Vzájemná poloha přímek a rovin.

Získané způsobilosti

Student řeší standardní úlohy lineární algebry, maticového počtu a analytické geometrie v prostoru a je chopen analyzovat, modelovat a řešit interdisciplinární problémy metodami lineární algebry.Dále je schopen - řešit rovnice a nerovnice (lineární, kvadratické, exponenciální, logaritmické, goniometrické)- pracovat s komplexními čísly- indentifikovat rovnice kuželoseček- pracovat s maticemi, determinanty, řešit maticové rovnice- řešit soustavy lineárních rovnic- pracovat s vektory- umí analyzovat vzájemnou poloho zakladných geometrických útvrů v prostoru

Literatura

Matejdes, M. Aplikovaná matematika. Matcentrum-Zvolen, 2005. Ronald J. Harshbarger James J. Reynolds. Calculus with applications. 1990. Ostravský, Jan. Přijímací zkoušky z matematiky na FaME a FT ve Zlíně : jediné úplné vydání všech variant v přijímacím řízení v letech 1999-2003. Vyd. 5. Zlín : Univerzita Tomáše Bati, Fakulta technologická, 2003. ISBN 8073181533.

Požadavky

Způsob zakončení předmětu - zkouškaPísemná závěrečná zkouška.Hodnocení: 0-59% FX, 60-64% E, 65-74% D, 75-84% C, 85-94% B, 95-100% A.

Garant

RNDr. Martin Fajkus, Ph.D.

Vyučující

RNDr. Martin Fajkus, Ph.D.