Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Řízení reálných procesů (AURP / ABRRP)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu AURP / ABRRP - Řízení reálných procesů, Fakulta aplikované informatiky, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně (UTB).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

Seznámení studentů s modely v Laboratoři reálných procesů. Přidělení rozpisu zadání jednotlivým studentům.- Práce na 1. přidělené úloze: seznámení se se soustavou, měření charakteristik, případně návrh a ověření regulace, vyhodnocení výsledků.- Práce na 2. přidělené úloze: seznámení se se soustavou, měření charakteristik, případně návrh a ověření regulace, vyhodnocení výsledků.- Práce na 3. přidělené úloze: seznámení se se soustavou, měření charakteristik, případně návrh a ověření regulace, vyhodnocení výsledků.- Práce na 4. přidělené úloze: seznámení se se soustavou, měření charakteristik, případně návrh a ověření regulace, vyhodnocení výsledků.- Vyhodnocení protokolů a ověření výsledků.

Získané způsobilosti

Student má z praktického hlediska odzkoušené rozdíly mezi reálným systémem a jeho počítačovým modelem.Student je schopný pracovat s rozhraními používanými pro měření hodnot u reálných systémů.Student je schopný zvolit vhodný model reálné soustavy a provést identifikaci jeho parametrů.Student je schopen navrhnout regulátor pro řízení reálného procesu.Student dokáže provést revizi modelu systému na základně odezvy získané při reálném řízeníStudent kriticky pracuje s měřenými daty.

Literatura

Hanuš, Bořivoj. Číslicová regulace technologických procesů : algoritmy, matematicko-fyzikální analýza, identifikace, adaptace. 1. vyd. Brno : Vutium, 2000. ISBN 802141460X.Bobál, Vladimír. Identifikace systémů. Vyd. 1. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2009. ISBN 978-80-7318-888-7.Prokop, Roman. Teorie automatického řízení II pro bakalářské studium. 1. vyd. Zlín : FT VUT, 2000. ISBN 8021417412.

Požadavky

Způsob zakončení předmětu - klasifikovaný zápočetAktivní účast na cvičení a odevzdání a obhájení protokolů ze všech měřených úloh.

Garant

Ing. Petr Chalupa, Ph.D.

Vyučující

doc. Ing. František Gazdoš, Ph.D.Ing. Petr Chalupa, Ph.D.Ing. Petr Chalupa, Ph.D.Ing. Jakub Novák, Ph.D.