Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Říz.technolog.proc. (AURP / AERTP)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu AURP / AERTP - Říz.technolog.proc., Fakulta aplikované informatiky, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně (UTB).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

- Základní pojmy teorie systémů, veličiny systému, jejich klasifikace.- Fyzikální a matematický model procesu. Modelování a identifikace procesů, základní postupy,simulace systémů.- Matematické modely vybraných procesů. Míchaný a trubkový výměník tepla, zásobníky na kapalinu,průtočný chemický reaktor. Linearizovaný model, řešení ustáleného stavu.- Obecný stavový model lineárního spojitého dynamického systému. Vstupně-výstupní (externí) model,diferenciální rovnice, přenos.- Přechodová funkce, impulsní funkce.- Frekvenční přenos, jeho výpočet, Nyquistova křivka.- Jednoduchý spojitý regulační obvod, základní cíle řízení.- Standardní regulátory (P, PI, PID) jejich přenosy a přechodové charakteristiky.- Stabilita uzavřeného regulačního obvodu, podmínka stability, základní algebraická kritériastability.- Kvalita řízení, některá kritéria kvality.- Syntéza regulačního obvodu, vybrané standardní metody syntézy, Naslinova a Whiteleyova metoda.- Systémy s dopravním zpožděním, Smithův prediktor.

Získané způsobilosti

Student má základní znalosti o podoborech řízení procesů. Je schopen analyzovat technologické procesy pro potřeby řízení včetně návrhu jednoduchých systémů řízení.

Literatura

Doyle, C.D., Francis, B.A., Tannenbaum, A.R. Feedback Control Theory. New York : MacMillan, 1992. Balátě, Jaroslav. Automatické řízení. 1. vyd. Praha : BEN - technická literatura, 2003. ISBN 8073000202.VÍTEČKOVÁ, M. Matematické metody v řízení : L- a Z-transformace. Ostrava : VŠB-TU, 1999. ISBN 80-7078-570-5.Dostál, Petr. Řízení technologických procesů. Vyd. 1. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky. Ústav řízení procesů, 2006. ISBN 80-7318-465-6.Vítečková, M., Víteček, A. Základy automatické regulace. Ostrava, VŠB-TU, 2006. ISBN 80-248-1068-9.

Požadavky

Způsob zakončení předmětu - zkouškaAktivní účast na laboratorních cvičeních + odevzdané a schválené protokoly. Úspěšné absolvování písemné i ústní části zkoušky.

Garant

prof. Ing. Petr Dostál, CSc.doc. Ing. František Gazdoš, Ph.D.

Vyučující

prof. Ing. Petr Dostál, CSc.doc. Ing. František Gazdoš, Ph.D.Ing. Zdeněk Babíkdoc. Ing. František Gazdoš, Ph.D.doc. Ing. Marek Kubalčík, Ph.D.Ing. Petr Navrátil, Ph.D.Ing. Karel Perůtka, Ph.D.Ing. Hana TalandováIng. Stanislav Talaš