Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Říz.technolog.proc. (AURP / T4RP)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu AURP / T4RP - Říz.technolog.proc., Fakulta aplikované informatiky, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně (UTB).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

- Základní pojmy teorie systémů, veličiny systému, jejich klasifikace.- Fyzikální a matematický model procesu. Modelování a identifikace procesů, základní postupy,simulace systémů.- Matematické modely vybraných procesů. Míchaný a trubkový výměník tepla, zásobníky na kapalinu,průtočný chemický reaktor. Linearizovaný model, řešení ustáleného stavu.- Obecný stavový model lineárního spojitého dynamického systému. Vstupně-výstupní (externí) model,diferenciální rovnice, přenos.- Přechodová funkce, impulsní funkce.- Frekvenční přenos, jeho výpočet, Nyquistova křivka.- Jednoduchý spojitý regulační obvod, základní cíle řízení.- Standardní regulátory (P, PI, PID) jejich přenosy a přechodové charakteristiky.- Stabilita uzavřeného regulačního obvodu, podmínka stability, základní algebraická kritériastability.- Kvalita řízení, některá kritéria kvality.- Syntéza regulačního obvodu, vybrané standardní metody syntézy, Naslinova a Whiteleyova metoda.- Systém s dopravním zpožděním, Smithův prediktor.

Získané způsobilosti

Student má základní znalosti o podoborech řízení procesů. Je schopen analyzovat technologické procesy pro potřeby řízení včetně návrhu jednoduchých systémů řízení.

Literatura

Dostál, Petr. Řízení technologických procesů. Vyd. 1. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky. Ústav řízení procesů, 2006. ISBN 80-7318-465-6.Balátě, Jaroslav. Automatické řízení. 1. vyd. Praha : BEN - technická literatura, 2003. ISBN 8073000202.VÍTEČKOVÁ, M. Matematické metody v řízení : L- a Z-transformace. Ostrava : VŠB-TU, 1999. ISBN 80-7078-570-5.Janáčová, Dagmar. Návody k laboratorním úlohám z předmětu Řízení technologických procesů. Vyd. 1. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíni, 2001. ISBN 8073180421.Vítečková, M., Víteček, A. Základy automatické regulace. Ostrava, VŠB-TU, 2006. ISBN 80-248-1068-9.

Požadavky

Způsob zakončení předmětu - zkouškaAktivní účast na laboratorních cvičeních + odevzdané a schválené protokoly. Úspěšné absolvování písemné i ústní části zkoušky.

Garant

prof. Ing. Petr Dostál, CSc.

Vyučující

prof. Ing. Petr Dostál, CSc.doc. Ing. František Gazdoš, Ph.D.doc. Ing. Marek Kubalčík, Ph.D.Ing. Petr Navrátil, Ph.D.Ing. Karel Perůtka, Ph.D.