Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Řízení a provoz zdrav. zařízení (MUMM / CRPZ)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu MUMM / CRPZ - Řízení a provoz zdrav. zařízení, Fakulta managementu a ekonomiky ve Zlíně, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně (UTB).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

- Základy managementu- Specifika managementu ve zdravotnictví- Balanced Scorecard ve zdravotnictví- Hodnocení a řízení rizik ve zdravotnictví- Systém financování zdravotní péče v ČR- Řízení zdravotnické organizace- Případová studie - řízení zdravotnické oranizace- Veřejné zdravotnictví- Světová zdravotnická organizace (WHO) a dokumenty ke zdraví- Systém zdravotní péče ve firmě Baťa do roku 1945

Získané způsobilosti

Student je schopen definovat význam prevence, zakomponovat historické nadčasové prvky do současného chodu zdravotnického zařízení, pochopit vícezdrojové financování zdravotnictví. Dokáže definovat zdraví a hlavní determinanty zdraví, orientovat se v legislativě ve veřejném zdravotnictví zejména v provozním řádu zdravotnického zařízení. Student si osvojí metodu BSC a je schopen ji aplikovat a využívat pro řízení zdravotnického zařízení.

Literatura

OLDEN, Peter C. Management of healthcare organizations: an introduction. Washington, 2011. ISBN 15-679-3413-7.ŠKRLA, Petr a Magda ŠKRLOVÁ. Řízení rizik ve zdravotnických zařízeních. Praha, 2008. ISBN 978-802-4726-168.Barták, Miroslav. Ekonomika zdraví : sociální, ekonomické a právní aspekty péče o zdraví. Vyd. 1. Praha : Wolters Kluwer Česká republika, 2010. ISBN 978-80-7357-503-8.Gröschlová, Olga. Řízení a provoz zdravotnických organizací. Zlín, 2014. WHO zdraví 2020. Zákon o ochraně veřejného zdraví a prováděcí vyhlášky.

Požadavky

Způsob zakončení předmětu - zkouškaPožadavky k zápočtu:a) Vyhotovení seminární práce na předem stanovené téma.Požadavky ke zkoušce: a) Získání zápočtu po splnění výše uvedených povinností.b) Zvládnutí písemného testu alespoň na 60 %.

Garant

prof. MUDr. Jaroslav Slaný, CSc.doc. Ing. Pavla Staňková, Ph.D.Ing. Janka Vydrová, Ph.D.

Vyučující

prof. MUDr. Jaroslav Slaný, CSc.doc. Ing. Pavla Staňková, Ph.D.Ing. Janka Vydrová, Ph.D.