Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Řízení designu I (MUMM / KRDG1)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu MUMM / KRDG1 - Řízení designu I, Fakulta managementu a ekonomiky ve Zlíně, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně (UTB).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

Role designu v marketingové komunikaciDesign jako koordinovaný a řízený procesMarketingový výzkum a designCorporate Identity Design a grafický design

Získané způsobilosti

Student se seznámí s řadou konkrétních informací a znalostí od představitelů managementu českých podniků, designerů, pracovníků marketingové komunikace či výzkumu trhu. Osvojí si také význam a přínos designu pro firmu.

Literatura

Healey, Matthew. Co je branding?. V Praze : Slovart, 2008. ISBN 978-80-7391-167-6.MOZOTA, Brigitte Borja de. Design Management: Using Design to Build Brand Value and Corporate Innovation. Allworth Press, 2003. ISBN 978-1581152838.Norman, Donald A. Design pro každý den. 1. vyd. Praha : Dokořán, 2010. ISBN 978-80-7363-314-1.Rasmus, Daniel. Management by Design: Applying Design Principles to the Work Experience. Wiley, 2010. ISBN 80-7180-248-4.Best, Kathryn. The fundamentals of design management. Lausanne : AVA Academia, 2010. ISBN 978-2-940411-07-8.

Požadavky

Povinná účast na přednáškách. Zpracování projektového úkolu dle informací na přednáškách.

Garant

Mgr. Jan Kramoliš, Ph.D.Mgr. Michal Richtrdoc. Ing. Pavla Staňková, Ph.D.

Vyučující

Mgr. Jan Kramoliš, Ph.D.Mgr. Michal Richtr