Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Řízení domácí a chronické péče - praxe (MUMM / KRDP)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu MUMM / KRDP - Řízení domácí a chronické péče - praxe, Fakulta managementu a ekonomiky ve Zlíně, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně (UTB).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

- Základy problematiky dlouhodobé, následné, rehabilitační péče, péče paliativní a terminálních stavů. Specifika ošetřovatelské péče v těchto oblastech- Potřeby člověka /pacienta v těchto stavech- Problematika domácí péče, systém její organizace v České republice- Etický kontext této péče- Ekonomická problematika této péče- Praktická výuka na pracovištích, poskytujících tuto péči

Získané způsobilosti

Student má znalosti o charakteristikách domácí péče, o problematice dlouhodobé a následné péče o problematice paliativní a terminální péče a i o problematice hospicové péče.Orientuje se v legislativě, pojišťovnictví a ekonomice této péče a v problematice organizace této péče v rámci České republiky.

Literatura

Gladkij, Ivan. Management ve zdravotnictví. Vyd. 1. Brno : Computer Press, 2003. ISBN 80-7226-996-8.Šamánková, Marie. Základy ošetřovatelství. 1. vyd. Praha : Karolinum, 2006. ISBN 80-246-1091-4.Ondok, Josef Petr. Bioetika, biotechnologie a biomedicína. Vyd. 1. Praha : Triton, 2005. ISBN 80-7254-486-1.Messina, Rosario. Dějiny charitativní činnosti. Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2005. ISBN 80-7192-859-3.Kutnohorská, Jana. Etika v ošetřovatelství. Vyd. 1. Praha : Grada, 2007. ISBN 978-80-247-2069-2.Payne, Jan. Kvalita života a zdraví. Vyd. 1. V Praze : Triton, 2005. ISBN 80-7254-657-0.Pavlíková, Slavomíra. Modely ošetřovatelství v kostce. Vyd. 1. Praha : Grada, 2006. ISBN 80-247-1211-3.Marečková, Jana. Ošetřovatelské diagnózy v NANDA doménách. Vyd. 1. Praha : Grada, 2006. ISBN 80-247-1399-3.Vondráček, Lubomír. Sestra a její dokumentace : návod pro praxi. Vyd. 1. Praha : Grada, 2008. ISBN 978-80-247-2763-9.

Požadavky

Způsob zakončení předmětu - klasifikovaný zápočetPožadavky na zápočet - vypracování seminární práce dle požadavků vyučujícíhoPožadavky na zkoušku - ústní zkouška v rozsahu znalosti přednášek a seminářů

Garant

prof. MUDr. Jaroslav Slaný, CSc.

Vyučující

prof. MUDr. Jaroslav Slaný, CSc.