Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Řízení lidských zdrojů (MUMM / KRILZ)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu MUMM / KRILZ - Řízení lidských zdrojů, Fakulta managementu a ekonomiky ve Zlíně, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně (UTB).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

- Charakteristika moderní koncepce personálního řízení.- Řízení lidských zdrojů ve specifických podmínkách (malé firmy, multinacionální společnosti, soukromé neziskové organizace, řízení v době krize).- Projekty v oblasti řízení lidských zdrojů (metody sběru dat v personalistice, vybrané analytické a hodnotící metody v personalistice, hlavní oblasti projektů).- Moderní trendy v personalistice (flextime, personální outsourcing, talent management, atd.).

Získané způsobilosti

Student má znalosti o specifikách řízení lidských zdrojů v malých firmách, neziskových organizacích a velkých multinacionálních společnostech, stejně jako o moderních trendech v oblasti řízení lidských zdrojů (flextime, personální outsourcing, outplacement, talent management, assessment a development centre atd.). Umí analyzovat přístup organizace k řízení lidských zdrojů, vyhodnotit efektivitu práce se zaměstnanci a navrhnout opatření na zlepšení situace. Dokáže připravit projekt v oblasti personalistiky.

Literatura

Gregar, Aleš. Personální management : vybrané kapitoly. Vyd. 1. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2010. ISBN 978-80-7318-915-0.ARMSTRONG, M. Řízení lidských zdrojů. Praha: Grada,, 2002. Koubek, Josef. Řízení lidských zdrojů : základy moderní personalistiky. 3. vyd. Praha : Management Press, 2001. ISBN 8072610333.Bilohlávek, František. Organizaení chování : jak se každý den chovají spolupracovníci, nadoízení, podoízení, obchodní partneoi ei zákazníci. 1. vyd. Olomouc : Rubico, 1996. ISBN 80-85839-09-1.Hollinshead, G. Human Resource Management. London : Pitman, 1995. ISBN 0273603337.Koubek, Josef. Personální práce v malých podnicích. 1. vyd. Praha : Grada, 1996. ISBN 8071692069.Milkovich, George T. Řízení lidských zdrojů. Praha : Grada, 1993. ISBN 8085623293.

Požadavky

Způsob zakončení předmětu - klasifikovaný zápočetPožadavky na klasifikovaný zápočet:- Vypracování a odevzdání seminární práce dle pokynů vyučujícího do stanoveného termínu.- Zvládnutí znalostí, které jsou vymezeny jednotlivými tématickými okruhy kursu. Ověření znalostí je písemné. Test musí být napsán alespoň na 60 %.

Garant

doc. PhDr. Ing. Aleš Gregar, CSc.

Vyučující

doc. PhDr. Ing. Aleš Gregar, CSc.