Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Řízení lidských zdrojů (MUMM / KRL)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu MUMM / KRL - Řízení lidských zdrojů, Fakulta managementu a ekonomiky ve Zlíně, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně (UTB).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

- Řízení lidských zdrojů v systému řízení podniku, zákl. pojmy, vztahy- Základní nástroje ŘLZ, jednotlivé funkce v systému ŘLZ- ŘLZ a organizace práce, řízení výkonnosti pracovníků- Význam profesiografie pro ŘLZ, sestavení a využití profesiogramu- ŘLZ a efektivní systém odměňování, mzdové tarify, mzdové formy- Motivace pracovníků, motivační program podniku a řízení výkonnosti- Produktivita práce, měření produktivity práce a řízení výkonnosti- ŘLZ a personální marketing, prognózování a plánování pracovníků- Metody a techniky pro výběr a příjem pracovníků, pracovní smlouva- Pracovní adaptace, rozmísťování a povyšování pracovníků- Vzdělávání pracovníků, rozvoj a řízení profesionální kariéry- Metody a techniky pracovního hodnocení, hodnocení výkonnosti a ŘLZ- Ochrana zdraví a bezpečnost při práci, ergonomie, QWL a ŘLZ- Pracovní vztahy, odbory, kolektivní smlouva, legislativní normy

Získané způsobilosti

Student má znalosti o specifikách řízení lidských zdrojů v malých firmách, neziskových organizacích a velkých multinacionálních společnostech, stejně jako o moderních trendech v oblasti řízení lidských zdrojů (flextime, personální outsourcing, outplacement, talent management, assessment a development centre atd.). Umí analyzovat přístup organizace k řízení lidských zdrojů, vyhodnotit efektivitu práce se zaměstnanci a navrhnout opatření na zlepšení situace. Dokáže připravit projekt v oblasti personalistiky.

Literatura

ARMSTRONG, M. A. Handbook of Personnel Management Practice. London: Kogan Page, 2003 (9th Ed). GREGAR, A. Human Ressource Management. Zlín: UTB, 2005. ARMSTRONG, M., BARON, A. Performance Management. London: CIPD, 2000. Special Journals. : People Management (UK, CIPD) (2004 -2006). Special Journals. Harvard Business Revue (USA, HBSP) (2004-2006). časopis. HR FÓRUM. Graham, H., Bennet, R. Human Resource Management. Pitman, London, 1998. SPARROW, P., MARCHINGTON, M. Human Resource Management. The New Agenda. London: Pitman FT, 1998. BRATTON, J., GOLD. J. Human Resource Management. Theory and Practice. London: Macmillan, 1999. ULRICH, D. Human Ressource Champions. Boston: HBSP, 1997. Bilohlávek, František. Organizaení chování : jak se každý den chovají spolupracovníci, nadoízení, podoízení, obchodní partneoi ei zákazníci. 1. vyd. Olomouc : Rubico, 1996. ISBN 80-85839-09-1.Gregar, Aleš. Personální management : vybrané kapitoly. Vyd. 1. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2010. ISBN 978-80-7318-915-0.ARMSTRONG, M. Řízení lidských zdrojů. Praha : Grada, 2007. Koubek, Josef. Řízení lidských zdrojů : základy moderní personalistiky. 3. vyd. Praha : Management Press, 2001. ISBN 8072610333.Koubek, Josef. Řízení pracovního výkonu. Vyd. 1. Praha : Management Press, 2004. ISBN 807261116X.ULRICH, D., BROCKBANK, W. The HR Value Proposition. Boston: HBSP, 2005. SMILANSKY, J. The New HR. London: ITP, 1997.

Požadavky

Způsob zakončení předmětu - klasifikovaný zápočetPožadavky na klasifikovaný zápočet:- Vypracování a odevzdání seminární práce dle pokynů vyučujícího do stanoveného termínu.- Zvládnutí znalostí, které jsou vymezeny jednotlivými tématickými okruhy kursu. Ověření znalostí je písemné. Test musí být napsán alespoň na 50 %.

Garant

prof. PhDr. Viera Prusáková, CSc.

Vyučující

prof. PhDr. Viera Prusáková, CSc.